ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ขนาดภาพที่เหมาะสมสำหรับแนบในกระทู้ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: เกี่ยวกับเว็บ (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: เว็บบอร์ด (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Thread: ขนาดภาพที่เหมาะสมสำหรับแนบในกระทู้ (/showthread.php?tid=116)ขนาดภาพที่เหมาะสมสำหรับแนบในกระทู้ - admin - Sat, 21 Jul 07 19:50

ขนาดภาพที่เหมาะสมสำหรับแนบในกระทู้คือ
กว้าง x ยาว เท่ากับ 480 x 360px ครับ
แต่ทั้งนี้ภาพที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถแนบได้นะครับ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมครับ