ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
วิธีการแก้ไขปัญหาเปิด http://localhost บน Windows Vista ไม่ได้ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thread: วิธีการแก้ไขปัญหาเปิด http://localhost บน Windows Vista ไม่ได้ (/showthread.php?tid=1150)วิธีการแก้ไขปัญหาเปิด http://localhost บน Windows Vista ไม่ได้ - ComMan - Sun, 25 Apr 10 14:00

สำหรับท่านที่เคยใช้งาน localhost บน Windows Vista แล้วไม่สามารถเรียก http://localhost ขึ้นมาใช้งานได้ มีวิธีแก้ไขเบื้องต้นดังนี้นะครับ

วิธีที่ 1: ใช้การเรียกใช้งานผ่าน http://127.0.0.1 แทน
วิธีที่ 2: ให้เข้าไปตรวจสอบที่ C:\windows\system32\drivers\etc\hosts ว่าบรรทัด
Code:
127.0.0.1       localhost
มีเครื่องหมาย # อยู่ข้างหน้าหรือไม่ หากมีก็ให้ลบออกแล้ว save ทับไฟล์เดิม
หรือหากมีลักษณะดังด้านล่างนี้
Code:
127.0.0.1       localhost
::1             localhost
ก็ให้ลบบรรทัดล่างทิ้งไปเหลือไว้แต่
Code:
127.0.0.1       localhost
จากนั้นก็ทำการบันทึกไฟล์ทับไฟล์เดิม หากไม่สามารถบันทึกไฟล์ได้ให้ copy ไปแก้ไขที่อื่นก่อนแล้วเอามาวางทับไฟล์ hosts ครับ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเรียกใช้งาน http://localhost ได้เป็นปกติแล้ว

ปล. สาเหตุที่มีบรรทัด ::1 localhost ขึ้นมานี้ เท่าที่ทราบมาจากการลงโปรแกรม NOD Antivirus ครับ