ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ช่วงนี้ดูข่าว แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกแล้ว - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: ช่วงนี้ดูข่าว แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกแล้ว (/showthread.php?tid=1067)ช่วงนี้ดูข่าว แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกแล้ว - Nobita - Sun, 28 Feb 10 17:01

ดูข่าวเดี๋ยวนี้ภัยธรรมชาติมีมาทุกวันเลย แผ่นดินไหวเฮติ ชิลี อัฟกานิสถาน ดินถล่มที่ฝรั่งเศส น้ำท่วมอิตาลี โอว ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นประเทศไหน น่ากลัวแฮะ จะคล้ายๆ 2012 ที่ดูกันในโรงหนังมั๊ยเนี่ย