ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ประชาสัมพันธ์ทริป "ชายมีออนทัวร์ สู่ เกาะช้าง" วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 53 - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ทะเล หาดทราย เกาะ อ่าว (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Thread: ประชาสัมพันธ์ทริป "ชายมีออนทัวร์ สู่ เกาะช้าง" วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 53 (/showthread.php?tid=1048)ประชาสัมพันธ์ทริป "ชายมีออนทัวร์ สู่ เกาะช้าง" วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 53 - Nobita - Sun, 31 Jan 10 09:54

หลังจากทริปล่าสุด ล่องแก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี ความประทับใจที่ยากจะลืม และต่อด้วย "เดินดิน...ดูดาว" Background.. เขาใหญ่... ที่พวกเราไปกันร่วม 15 ชีวิตนั้น ณ บัดนี้ เราได้มีมติร่วมสำหรับทริปต่อไปกันแล้ว คือ

"ชายมีออนทัวร์ สู่ เกาะช้าง" วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 53

สำหรับความคืบหน้าอัพเดทเกี่ยวกับกิจกรรมและจำนวนสมาชิกที่จะไปจะมาอัพเดทที่กระทู้นี้เรื่อยๆ ครับ ใครสนใจไปด้วยกันโพสต์ไว้ได้นะครับ ยินดีต้อนรับ

กิจกรรมคร่าวๆ
คืนแรก นอนริมฝั่ง
คืนที่สอง ออกเรือไปตกปลาหมึก