ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ขึ้นบรรทัดใหม่ใน excel - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: ออฟฟิศ Office (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Thread: ขึ้นบรรทัดใหม่ใน excel (/showthread.php?tid=1031)ขึ้นบรรทัดใหม่ใน excel - Nobita - Mon, 18 Jan 10 19:59

การพิมพ์ๆ อยู่ใน cell นั้น หากต้องการจะขึ้นบรรทัดใหม่ใน cell เดิม สามารถทำได้โดยกด Alt + Enter นะครับ