ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
<< อุปกรณ์ GPS จิ๋วแต่แจ๋ว >> - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน (/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Thread: << อุปกรณ์ GPS จิ๋วแต่แจ๋ว >> (/showthread.php?tid=1014)<< อุปกรณ์ GPS จิ๋วแต่แจ๋ว >> - FunnyTrek - Fri, 08 Jan 10 00:17

อุปกรณ์ GPS จิ๋วแต่แจ๋ว สารพัดประโยชน์
1.ระบุพิกัดกัดดาวเทียม GPS ให้กับภาพถ่ายดิจิตัล
2.บันทึกเส้นทางการบันทึกภาพ เหมือนเป็นเลขาส่วนตัวสำหรับช่างภาพเลยครับ
3.ช่วยนำทางกลับไปยังที่พัก หรือจุดที่บันทึกไว้ในเครื่อง
4.ต่อกับ Notebook/Netbook ทำเป็น GPS Navigator

มีอุปรณ์ครบชุดตามภาพ โปรแกรมให้มาพร้อมคู่มือ ใช้งานง่าย ช่วยจดจำว่าภาพแต่ละภาพถ่ายมาจากไหน จัดเป็นหมวดหมู่ไว้ใช้อ้างอิง ราคาพิเศษ 2,700.- บาท (ราคาห้างที่ซีคอนแสควร์ 4,700.- บาท)

ส่งทาง EMS หรือ นัดเจอบนสถานี BTS
สนใจสอบถามได้ 081-4565458 หรือ schularakse@yahoo.com


RE: << อุปกรณ์ GPS จิ๋วแต่แจ๋ว >> - FunnyTrek - Fri, 08 Jan 10 00:19

อุปกรณ์ครบชุด พร้อมโปรแกรมและคูมือใช้งาน


RE: << อุปกรณ์ GPS จิ๋วแต่แจ๋ว >> - FunnyTrek - Fri, 08 Jan 10 00:21

โปรแกรมแสดงพิกัดของภาพถ่ายแต่ละภาพในแผนที่ และเส้นทางที่เดินผ่าน


RE: << อุปกรณ์ GPS จิ๋วแต่แจ๋ว >> - FunnyTrek - Fri, 08 Jan 10 00:23

เมื่อคลิ๊กที่ Icon จะแสดงภาพที่ถ่าย ณ จุดนั้น


RE: << อุปกรณ์ GPS จิ๋วแต่แจ๋ว >> - FunnyTrek - Fri, 08 Jan 10 00:24

ข้อมูลพิกัดดาวเทียมจะถูกบันทีกลงในทุกๆภาพโดยอัตโนมัติ