คุณได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือเปล่า
ได้ไปเลือกตั้ง 0%
0 0%
ไม่ได้ไปเลือกตั้ง 0%
0 0%
อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ 0%
0 0%
Total: 0 votes 0%