ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ดื่มนมอย่างไงสำหรับผู้สูงอายุ ให้ถูกต้อง
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 560000005824601.JPEG]

การดื่มนั้นแน่นอนว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก และ นมนั้นก็สร้างคุณค่าทางร่างกาย และ ทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงด้วยเช่นกัน แต่ว่าในการดื่มนั้นในช่วงอายุที่แตกต่างกัน การดื่มนั้นก็จะต้องมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน และสำหรับผู้สูงอายุเองก็จะต้องีมการดื่ม ที่ไม่เหมือนกับช่วงวัยรุ่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าในการดื่มนมสำหรับผู้สูงอายุนั้นเราจะต้องดื่มอย่างไร เพื่อให้ได้ประโยชน์มากทีสุดสำหรับการดื่มนนมสำหรับผู้สูงอายุ

ถ้าไม่เคยดื่มนมวัว ให้ดื่มจากน้อย ๆ ก่อน

ก่อนอื่นเลยสำหรับผู้สูงอายุนั้นจะต้องระมัดรัวอย่างมากในการดื่มนมอย่างมาก เพราะว่าหากว่าเรานั้นไม่เคยดื่นนมวัวเลยนั้นอาจจะทำให้เกิดท้องเสียเอาได้ เพราะว่าอาการแพ้ ดังนั้นการเริ่มดื่มจากทีละเล็กน้อย เช่น 1-2 อึก หรืออาจจะเลือกจากการที่เรานั้นดื่มนมปราศจากน้ำตาลแลกโตสจะดีกว่านะครับ จะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นปลอดภัยมากขึ้นด้วยเช่นกัน และ ไม่ท้องเสีย

พลังงานน้อย และ ไขมันน้อย

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ ในเรื่อของ “การให้พนังงานน้อย และ ไขมัน” โดยเฉพาะไขมัน นั้นก็เพราะผู้สูงอายุนั้นเป็นช่วงที่ไขมันสะสมในร่างกายมาอย่างยาวนาน และ ถ้าหากว่าไขมันนั้นมากเกินไปนั้นจะส่งผลเสียต่อรางกายของผู้สูงวัยมากกว่านะครับ เพราะว่าอาจจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไป ดังนั้นการเลือกนมที่มีการให้พบังงานที่ไขมันน้อย และ ให้แคลเซียมสูงเพื่อเสริมสร้างกระดูกจะดีกว่านะครับ

แคลเซียมสูง

อีกเรืองนั้นคือในเรื่องของ แคลเซียม เองก็มีความสำคัญอย่างมกาด้วยเช่นกัน เพราะว่าผู้สูงอายุนั้นต้องการปริมาณแคเซียมอย่างมาก โดยผู้สูงอายุนั้นต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัม ซึ่งหากจะรับแคลเซียมจากการทานอาหาร ผู้สูงอายุนั้นก็ทานอาหารที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกแคลเซียมจากนมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุมากกว่าอย่างมาก การเลือกนมที่มีแคลเซียมนั้นจะช่วยตอบโจทย์อย่างมากกว่า ถึงความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการแคลเซ๊ยมสูงถึง 1,000 มิลลิกรัม

การสลายกล้ามเนื้อ

ไม่ว่าจะเป็นเราที่เป็นวัยรุ่น หรือ วัยสูงอายุ นั้นจะมีการสลายของกล้ามเนื้อประมาณ 2 % ซึ่งการดื่มนมนั้นจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และสร้างกล้ามเนื้อกลับมาใหม่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการซ่อมแซม และต้องได้รับโปรตีนในแต่ละวัน อย่างเพียงพอ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการดื่มผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม All Season นั้น การช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ที่จะทำให้ร่างกายของผู้สูงวัย

นั้นได้รับการซ่อมแซมด้วยนั้นเอง

ดังนั้นการเลือกนมให้ผู้สูงอายุนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม All Season หรือ แบรนด์อื่น ๆ นั้นเราจะต้องดุหลากหลายปัจจัยอย่างมากที่เรานั้นจะต้องเลือกนมให้ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติ และ เรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันครับ ดังนั้นในเรื่องของการเลือกนมและผลิตภัณ์ให้ผู้สูงอายุนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามและเลิกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม All Season
Reference URL's