ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: รู้จัก “แอมมิเตอร์” เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าที่ช่างไฟต้องมี
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
แอมมิเตอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการว่า “แอมเพอเรมิเตอร์” หนึ่งในเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าที่ช่างไฟสามัญประจำสถานที่ทุกคนควรจะมี ด้วยความสามารถในการใช้วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร รวมถึงความต้านทานต่างๆ ที่จะแสดงผลบนแอมมิเตอร์ ซึ่งจะช่วยตรวจสอบถึงความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ แต่จะทำอะไรได้อีกบ้าง เราไปรู้จักเครื่องนี้เพิ่มเติมกันดีกว่า

[Image: uEu5ION.jpg]

แอมมิเตอร์ คืออะไร?

แอมมิเตอร์เป็นเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรที่ไหลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นแอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น หรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้ไฟฟ้า ต่างก็ต้องใช้เครื่องแอมมิเตอร์ในการวัดกระแสเพื่อให้ตรวจวัดความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานได้มากที่สุด โดยหน่วยที่ใช้เป็นหน่วยมาตรฐานสำหรับค่าไฟฟ้าอย่าง ‘แอมแปร์’ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าแอมป์ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีแอมมิเตอร์ที่ใช้วัดหาค่าได้อเนกประสงค์ยิ่งกว่า หรือที่เรียกกันว่าเครื่องมัลติมิเตอร์นั่นเอง


ประเภทของแอมมิเตอร์แบ่งได้อย่างไรบ้าง?

สำหรับเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าชนิดนี้ ที่จริงแล้วสามารถแบ่งออกตามฟังก์ชันของเครื่องและการใช้งานได้ถึง 2 ชนิด โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้


1. ชนิดติดตั้งไว้ในวงจร

เป็นชนิดที่ใช้ติดตั้งไว้เป็นส่วนหนึ่งของวงจร หรือจะใช้แบบปลดสายออกจากวงจรเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเครื่องมือในการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน โดยสามารถวัดได้ทั้งแบบกระแสไฟฟ้าตรง (DE ammeter) ซึ่งในการวัดจะต้องคำนึงถึงขั้วบวก ขั้วลบของมิเตอร์ และแบบที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าสลับ (AC ammeter) ที่ใช้วัดค่าได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้วบวกขั้วลบเหมือนแบบก่อนหน้า อย่างไรก็ตามทั้งสองแบบนี้จะต้องใช้วิธีการต่อตัวเครื่องมือเข้ากับอุปกรณืหรือวงจรในรูปแบบของอนุกรมก่อนทำการวัดเสมอ เพื่อให้การวัดค่าที่ตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย และแม่นยำนั่นเอง


2. ชนิดใช้คล้องสายไฟ

เป็นการใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์ในการวัดโดยคล้องสายไฟเส้นที่ต้องหาหาค่ากระแสไฟฟ้า (clamp-on ammeter หรือ clip ammeter) ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้นับว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการใช้วัดกระแสไฟฟ้าแบบสลับ เพราะความสะดวกสบายด้านการใช้งานที่ไม่ต้องติดตั้งหรือเชื่อมต่อกับวงจรให้ยุ่งยากแบบชนิดแรกก็สามารถวัดหาค่าได้ทันทีโดยไม่ต้องวุ่นวาย เพียงแค่ใช้แคลมป์ออนมิเตอร์ไปคล้องสายไฟเส้นที่ต้องการก็จะสามารถอ่านค่ากระแสไฟฟ้าผ่านหน้าจอได้ทันที แต่เพื่อความละเอียดในการอ่านค่าให้ใช้วิธีดันสายไฟที่ต้องการจะวัดคล้องรอบแกนเหล็กของมิเตอร์หลาย ๆ รอบ ค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์หารด้วยจำนวนรอบของสายไฟที่พันรอบแกนเหล็กคือค่ากระแสที่ผ่านวงจร


ศึกษากันไปเบื้องต้นแล้วว่าเครื่องวัดค่ากระแสไฟฟ้าภายในวงจรอย่างแอมมิเตอร์นั้นคืออะไร และมีให้เลือกใช้งานกันกี่แบบ ตอนนี้ช่างไฟมือใหม่ที่ได้อ่านบทความนี้ และยังไม่มีเครื่องมือดังกล่าว คงจะได้รู้กันแล้วว่าจะต้องเลือกซื้อแบบไหนและต้องใช้งานอย่างไรถึงจะตอบโจทย์การใช้งานได้ดีที่สุด
Reference URL's