ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: หากมีความเครียดจนเกินไป การพบจิตแพทย์คือสิ่งที่เราควรทำ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 561711227b08b6da560a73393642d486.jpg]

สภาวะกดดันและความเครียดที่ถาโถมมาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว หากเราไม่สามารถที่จะแบกรับในเรื่องเหล่านี้ได้ เราควรจะต้องพบจิตแพทย์ เพราะนี่คือการรักษาอย่างถูกต้องและเราจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ไม่จมดิ่งจนสาหัสกลายเป็นโรคซึมเศร้า หรือเป็นโรคทางจิตเภทประเภทอื่นที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่นานหลายปี และอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากความเครียดและโรคซึมเศร้านั้นส่งผลต่อการนอนหลับอย่างมาก และการพักผ่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์นั้นก็คือ การนอนหลับ หากเราไม่สามารถนอนหลับได้ สิ่งนั้นจะทำให้ระบบร่างกายของเราพังได้

การตรวจสอบสภาพจิตใจ ความเครียดของตนเองเบื้องต้นคือสิ่งจำเป็น เราไม่ควรละเลยสัญญานต่างๆที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการนอน อารมณ์โมโหร้ายที่เกิดขึ้นแม้เพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆ และสิ่งที่ควรจะต้องทำอย่างเร่งด่วนคือการไปโรงพยาบาลจิตเวชเอกชนหรือรัฐบาลใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่เราสะดวกที่จะไป บทความเกี่ยวกับ โรคเครียดจากเว็บไซต์ pobpad ได้แชร์ไว้ว่า โรคเครียด (Acute Stress Disorder) คือ ภาวะที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากเหตุการณ์ร้ายแรง ซึ่งภาวะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของร่างกายและจิตใจ ผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดความเครียด จะเกิดอาการเครียดประมาณหนึ่งเดือน หากเกิดอาการนานกว่านั้นจะกลายเป็นโรคเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ (Posttraumatic Stress Disorder: PTSD) โดยทั่วไปแล้ว เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตราย ร่างกายจะหลั่งสารสื่อประสาทที่ทำให้ร่างกายตอบสนองด้วยการสู้หรือหนี (Fight-or-Flight) ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว หายใจถี่ขึ้น กล้ามเนื้อหดตัว และความดันโลหิตสูงขึ้น ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเครียดจะรู้สึกกลัว หวาดระแวง หรือตื่นตระหนกหลังเผชิญสถานการณ์อันตราย ทั้งนี้ อาจรู้สึกวิตกกังวล ว้าวุ่น และฟุ้งซ่าน หรือฝันร้ายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม มนุษย์เราจะประสบภาวะเครียดจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ สถานการณ์บางอย่างอาจทำให้คนหนึ่งเกิดความเครียดได้ ในขณะที่อีกคนอาจรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ และไม่รู้สึกเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาการของโรคเครียด ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเครียดมักเกิดอาการของโรคทันทีที่เผชิญสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด โดยจะเกิดอาการของโรคเป็นเวลานานหลายวันหรือหลายสัปดาห์ อาการโรคเครียด มีดังนี้ เห็นภาพเหตุการณ์ร้ายแรงซ้ำ ๆ ผู้ป่วยจะเห็นฝันร้าย หรือนึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรงไม่ดีที่เคยเกิดขึ้นซ้ำ ๆ อยู่เสมออารมณ์ขุ่นมัว อารมณ์หรือความรู้สึกของผู้ป่วยโรคเครียดมักแสดงออกมาในเชิงลบ ผู้ป่วยจะรู้สึกอารมณ์ไม่ดี มีความทุกข์ ไม่ร่าเริงแจ่มใสหรือรู้สึกไม่มีความสุข มีพฤติกรรมแยกตัวออกมา ผู้ป่วยจะเกิดหลงลืมมึนงง ไม่มีสติหรือไม่รับรู้การมีอยู่ของตัวเอง หรือรู้สึกว่าเวลาเดินช้าลง .


Reference URL's