ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ตรวจสอบพีซีของคุณว่าลง Windows 7 ได้หรือไม่
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
"พีซีของคุณรัน Windows 7 ได้ หรือไม่? และถ้าติดตั้งไปแล้วคุณจะพบกับฝันร้าย หรือเปล่า?" คำถามเหล่านี้จะหมดไป เมื่อไมโครซอฟท์ได้ออกซอฟต์แวร์ตรวจสอบความพร้อมของพีซีว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้งานโอเอสอย่าง Windows 7 หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วโลกที่สนใจได้ดาวน์โหลดไปลองทดสอบความพร้อมของเครื่องตัวเองกันแล้ว

Windows 7 Upgrade Advisor เวอร์ชันทดลองที่ทางไมโครซอฟท์จัดทำขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปโลกนำไปตรวจสอบความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ ของพีซีในการอัพเกรดระบบปฎิบัติการเป็น Windows 7 ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะวิเคราะห์พีซีของผู้ใช้ตั้งแต่ชิปประมวลผล หน่วยความจำ ฮาร์ดดิสก์ และโพรเซสเซอร์กราฟิก โดยจะให้คำตอบกับผู้ใช้ว่า พีซีของคุณจะรัน Windows 7 ได้หรือไม่ โดยอัตโนมัติ

[attachment=1815]

"สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอัพเกรดระบบปฎิบัติการบนพีซีเครื่องเดิม ส่วนใหญ่ก็จะมีคำถามว่า พีซีของพวกเขาสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการตัวใหม่ได้หรือไม่?" แบรนดอน เลอบลังค์ บล็อกเกอร์ภายในของไมโครซอฟท์ โพสต์ข้อความดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา "ไมโครซอฟท์มีแผนที่จะแจกจ่ายเครื่องมือที่สามารถระบุได้ทันทีว่า พีซีของผู้ใช้สามารถรัน Windows 7 ได้ หรือไม่?" ซึ่ง Windows 7 Upgrade Advisior เวอร์ชันทดลองได้เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วจากเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ อย่างไรก็ดี เลอบรังค์ ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า เวอร์ชันสมบูรณ์ของทูลส์ตัวนี้จะเสร็จเมื่อไร?

[attachment=1816]

จากข้อความที่เลอบรังค์ได้โพสต์ไว้ในบล็อกระบุว่า Windows 7 Upgrade Advisor จะวัดความพร้อมของพีซีในการอัพเกรดไปใช้ Windows 7 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการระบบขั้นต่ำสำหรับพีซีทีใช้รัน Windows 7 ดังนี้
  • โพรเซสเซอร์ x86 ขนาด 32 บิต หรือ 64 บิต(x64) ความเร็ว 1GHz ขึ้นไป
  • หน่วยความจำอย่างน้อย 1GB สำหรับ 32 บิต และ 2GB สำหรับ 64 บิต
  • พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 16GB (เวอร์ชัน 32 บิต) และ 20GB (เวอร์ชัน 64 บิต)
  • โพรเซสเซอร์กราฟิกรองรับไดรเวอร์ DirectX 9 พร้อมด้วยไดรเวอร์แสดงผล WDDM (Windows Display Drive Model) 1.0 หรือสูงกว่า
ดาวน์โหลด Windows 7 Upgrade Advisor

ที่มา: http://www.arip.co.th/news.php?id=408949

ผู้เยี่ยมชม

ลงไมโครซอฟไม่ได้เว้ยต้องทำยังไงวะ
Reference URL's