ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: สาเหตุของโรคเบาหวานกับทางเลี่ยงที่เลือกได้
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
"เบาหวาน" เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าปกติ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของการใช้น้ำตาลและทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติจนเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
การเป็นโรคเบาหวานทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคตา โรคของระบบประสาทและโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วย เนื่องจากต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก


[Image: woman-health-worker-with-copy-space_23-2148980782.jpg]


สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน
สำหรับสาเหตุของโรคเบาหวานนั้นมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย
พันธุกรรม หรือการที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน
น้ำหนักเกิน ความอ้วน ขาดการเคลื่อนไหวและขาดการออกกำลังกาย
อายุที่มากขึ้นก็ถือเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานได้เช่นกัน
เกิดจากการเป็นโรคของตับอ่อน เช่น ตับอ่อนอักเสบ
การติดเชื้อไวรัสบางประเภทที่มีผลต่อตับอ่อน เช่น คางทูม หัดเยอรมันและหัด เป็นต้น
ความเครียดสะสม
การได้รับยาบางชนิดต่อเนื่องจนส่งผลให้มีการสร้างน้ำตาลมากขึ้นหรือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่ดี
การตั้งครรภ์ ซึ่งทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนจากรกหลายชนิดและส่งผลต่อการยับยั้งการทำงานของอินซูลิน

การรักษาโรคเบาหวาน
สำหรับหลักสำคัญของการรักษาโรคเบาหวานนั้นอยู่ที่การมุ่งรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุดด้วย 2 วิธีการหลัก คือ
กรณีเป็นเบาหวานชนิดที่ 1
ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ซึ่งยากต่อการควบคุม จึงต้องมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดตั้งแต่การควบคุมอาหารอย่างระมัดระวังพร้อมกับวางแผนเรื่องการออกกำลังกาย โดยผู้ป่วยต้องมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองและต้องมีการฉีดอินซูลินหลายครั้งต่อวัน
กรณีเป็นเบาหวานชนิดที่ 2
แพทย์จะเน้นให้ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และให้ผู้ป่วยคอยตรวจเช็กระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง โดยจะมีการใช้ยาแบบรับประทานหรือผู้ป่วยบางรายต้องมีการฉีดอินซูลีนร่วมด้วย
อย่างไรก็ตามการรักษาเบาหวานให้ได้ผลนั้นผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการรับประทานอาหารรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยการควบคุมน้ำหนัก งดการสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นรับประทานผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัดเพื่อเพิ่มกากใยอาหาร งดอาหารรสจัด เลือกรับประทานแป้งจากธัญพืชที่ไม่ขัดสีในปริมาณที่พอเหมาะ ทำจิตใจให้สงบ ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลและตรวจเท้าทุกวันเพื่อสำรวจแผลที่เท้า นอกจากนี้ควรออกกำลังกายเป็นประจำแบบแอโรบิค วันละ 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์

จุดสังเกตอาการของโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยเบาหวานจะมีอาการและความผิดปกติเกิดขึ้นหลายระบบของร่างกาย โดยสามารถสังเกตได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของโรค ซึ่งจะมีลักษณะของอาการหลายอย่างที่เป็นสัญญาณบ่งบอกได้ไม่ว่าจะเป็นการปัสสาวะบ่อยถึงบ่อยมาก คอแห้ง กระหายน้ำ หิวบ่อย กินจุ คันตามผิวหนัง ตามัว มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า เป็นแผลง่ายแต่หายยากและน้ำหนักลด หากมีอาการดังที่กล่าวมาตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าอาจมีอาการของโรคเบาหวานแล้ว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

สิ่งสำคัญผู้ป่วยจะต้องหมั่นพบแพทย์ตามนัดหมายและหากว่ายังไม่เป็นโรคเบาหวานก็ควรตรวจสุขภาพประจําปี ซึ่งจะมีการคัดกรองเบาหวานด้วยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะหากพบความเสี่ยงจะได้หาทางป้องกันหรือเลี่ยงอุบัติการของโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

สำหรับใครที่กำลังคิดว่าควร ตรวจสุขภาพที่ไหน ถึงจะดี สามารถลองดูข้อมูล โรงพยาบาล แถว พระราม 4 อย่าง โรงพยาบาล medpark ไว้พิจารณาก่อนได้เลย เผื่อจะได้ตอบคำถามในครั้งต่อไปได้ว่า ตรวจสุขภาพประจำปีที่ไหนดี หรือสามารถอ่านเพิ่มเติมจากที่เรารวบรวมเป็นทางเลือกไว้ให้ที่นี่เลย https://www.wongnai.com/articles/healthy-check
Reference URL's