ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: เคหะฯเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัย คอนโดลำลูกกา ช่วยผู้รายได้น้อย
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ครม.อนุมัติแผนลงทุนการเคหะฯ เดินหน้าสร้างโครงการที่อยู่อาศัย บ้าน-คอนโดลำลูกกา ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ทำเลลำลูกกา คลอง 2 จำนวน 820 หน่วย ด้วยวงเงินลงทุน 903.376 ล้านบาท คาดว่าสามารถช่วยให้ผู้มีรายได้น้อย 3,300 คน ให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้าและช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

โครงการที่อยู่อาศัย บ้าน-คอนโดลำลูกกา ทำเลทองแห่งใหม่

การพัฒนาคอนโด http://www.unitecondo.com/The_Und_Unite_...ka-khukhot ตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลอง 2) ถูกจัดสร้างบนพื้นที่กว่า 41.66 ไร่ บนถนนเสมาฟ้าคราม (ลำลูกกาซอย 11) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อยู่ติดกับแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต)

โครงการ มีรูปแบบการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งประกอบไปด้วย อาคารชุดสูง 4 ชั้น จำนวน 616 หน่วย มีขนาดพื้นที่ห้องรวม 27 ตารางเมตร มีลิฟต์โดยสาร สนนราคาขายเริ่มต้นที่ 868,000 บาท ส่วนทาวน์เฮาส์ประกอบไปด้วย 3 ชั้น จำนวน 34 หน่วย มีพื้นที่ 20-28 ตารางวา สนนราคาขายเริ่มต้นที่ 3.28– 3.53 ล้านบาท สำหรับบ้านแฝดเชิงอิสระ 2 ชั้น ใจำนวน 170 หน่วย มีพื้นที่ 35 ตารางวา สนนราคาขายเริ่มต้น 3.5 ล้านบาท

โครงการที่อยู่อาศัย บ้าน-คอนโดลำลูกกา มีองค์ประกอบการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์

การเคหะแห่งชาติวางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บ้าน-คอนโดลำลูกกา ให้ออกมาในลักษณะผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมในโครงการ (Mixed Use) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการออกแบบชุมชนให้มีองค์ประกอบการใช้ชีวิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ซึ่งตัวโครงการจะอยู่ใกล้กับแหล่งงานและสถานที่พักผ่อน

นอกจากนี้โครงการบ้าน-คอนโดลำลูกกา ยังถูกออกแบบมาให้มีผนังไปไนทางเดียวกันอีกด้วย คือทิศเหนือ-ใต้ เพื่อเลี่ยงแสงแดดและลดปริมาณความร้อนจากภายนอก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ส่วนบริเวณรอบของอาคารทุกหลัง จะถูกสร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียวและมีพื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างความร่มรื่นแก่ผู้อาศัยในโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย บ้าน-คอนโดลำลูกกา ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลอง 2) จะทำให้คนที่มีรายได้น้อย-ปานกลางจำนวน 820 ครัวเรือน หรือประมาณ 3,300 คน มีโอกาสได้รับที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าและขนส่งมวลชน สามารถลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
Reference URL's