ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: 6 เทคนิคผ่อนบ้านให้หมดไว
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ในบทความนี้ได้ทำการรวบรวบเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถ ผ่อนบ้าน ได้หมดไวยิ่งขึ้น

1. อย่ากู้บ้านที่ใหญ่เกินตัว
ควรทำการขอวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินไม่ควรกู้สร้างบ้านพักจนเกินตัวหรือเต็มวงเงินที่ได้เพราะจะทำให้มีโอกาสนำเงินก้อนมาโปะในส่วนที่เกินได้ยาก วงเงินสินเชื่อที่จะทำการขอนั้นต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของเรา ยิ่งเราใช้วงเงินไปน้อยเท่าไรเรายิ่งเสียดอกเบี้ยน้อยลงเท่านั้น

2. ทำการโปะ
ในช่วง 2 - 3 ปีแรกมักจะเป็นช่วงโปรโมชันที่มี “ดอกเบี้ยต่ำ” และหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในระดับปกติจึงทำให้เมื่อนำเงินก้อนไปโปะในช่วงปีแรก ๆ จะช่วยไปตัดเงินต้นได้มากกว่าส่งผลให้สามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยไปได้มากกว่าและที่สำคัญทำให้สามารถหมดหนี้ได้ไวกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคลด้วย

3. ชำระเพิ่มขึ้นมากกว่าขั้นต่ำในแต่ละเดือน
เราสามารทำการผ่อนงวด สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ โดยเงินที่เราเพิ่มเข้าไปนั้นจะช่วยตัดลดเงินต้นของเราได้มากขึ้น และในจำนวนเงินที่เท่ากันการเพิ่มยอดชำระขั้นต่ำนั้นสามารถช่วยให้สามารถปิดบ้านได้เร็วกว่าการโปะปีละครั้งเสียอีก

4. รีไฟแนนซ์
การย้ายแหล่งกู้เงินธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าที่เดิมจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงได้ทำให้เงินที่ผ่อนสามารถตัดเงินต้นได้มากขึ้น แต่ในการเลือก สินเชื่อที่อยู่อาศัย นั้นอาจจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการดำเนินการด้วย

5. จ่ายงวดก่อนกำหนด
ดอกเบี้ยบ้านนั้นมีการคำนวณแบบลดต้นลดดอกเป็นรายวัน ดังนั้นการชำระงวดก่อนกำหนดจึงช่วยลดอัตราดอกเบี้ยไปได้มาก หากงวดชำระของคุณคือช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนถัดไปให้ลองชำระค่างวดในช่วงกลางเดือนดู

6. ดูอาชีพของคุณว่าจะได้รับส่วนลดหรือไม่
ธนาคารมักให้ส่วนลดดอกเบี้ยกับบางอาชีพหรือแม้กระทั่งบางองค์กรหรือบางบริษัท ดังนั้นก่อนทำการกู้ควรสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆ ที่คุณอาจจะได้รับหรืออาจจะเป็นโปรโมชันในงานต่าง ๆ ในหลาย ๆ ครั้งที่คุณรีบทำการกู้มากเกินไปจะทำให้พลาดสิทธิ์ประโยชน์ดี ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย

โดยสรุปเทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดไวทั้ง 6 เทคนิคนั้นประกอบไปด้วยการกู้บ้านให้เหมาะสมกับฐานะการเงิน การโปะ การผ่อนบ้าน เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน การรีไฟแนนซ์บ้าน การจ่ายค่างวดก่อนกำหนดและการตรวจสอบส่วนลดที่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับด้วย 6 เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถผ่อนบ้านให้หมดเร็วขึ้น

ที่มาข้อมูล
- https://www.krungsri.com/th/plearn-plear...ment-10yrs
- https://www.whitecoatinvestor.com/10-way...e-quickly/
- https://www.yourmortgage.com.au/home-loa...ter/77843/
- https://www.yourmortgage.com.au/home-loa...ter/77843/
Reference URL's