ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ความรู้เรื่องความผิดทางด้านจราจรเล็กๆน้อยๆ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เรื่องความผิดทางด้านจราจรและเรื่องการจับกุมของตำรวจ
1. ท่อใหญ่ที่เสียงดังไม่เกิน90 เดซิเบลไม่ผิดถ้าจะจับต้องมีเครื่องวัดจะใช้หูวัดเอาไม่ได้
2. สปอยเล่อร์ ชุดแต่งไฟเบอร์ไม่ผิด แต่ต้องแข็งแรงและปลอดภัย
3. รถโหลดเตี้ยวัดจากไฟหน้าต้องไม่ต่ำกว่า40 ซม. ( ต่ำกว่าผิด )
4. รถยกสูงต้องไม่สูงเกินกว่า 175 ซม.
5. เกจ์และมาตรวัดต่างๆติดได้ไม่ผิด
6. การแข่งขันรถบนถนนหลวง ผิดกฎหมาย ยึดรถส่งฟ้องศาลทันที
7. เปิดไฟโคมเหลืองในขณะที่ไม่มีฝนตก หรือหมอกควัน ...อาจโดนเตือน
8. ควันขาว และควันดำ...ผิดครับเพราะก่อให้เกิดมลพิษ
9. การตัดต่อ ทำป้ายทะเบียนยาว ....ผิดกฎหมายฐานปลอมแปลง
10. ขับรถขณะมึนเมา...ผิดกฎหมาย จับได้ส่งฟ้องศาล
ถ้าท่านถูกจับให้จดชื่อ สถานที่จับกุม (สน.) รหัสข้างหมวก เจ้าหน้าที่ ยศ - ชื่อ - นามสกุล เวลา.....ที่จับกุมท่านนั้นๆแล้วแจ้งไปที่ศูนย์สั่งการจราจร 1197

แถมอีกนิดหน่อย
การใช้ไฟโคมเหลืองถ้าใช้ให้ถูกกับการะเทศะ.....ไม่ผิดครับ
เช่นใช้ ในขณะที่ฝนตกหนัก ที่มีหมอกควันหนาทึบ...ใช้ได้ไม่ผิด
แต่การใช้ขณะค่ำคืนปัจจุบันมันจะเข้าตาคันหน้า จึงเตือนไม่ให้ใช้
ฉะนั้นการใช้งานให้ถูกการะเทศะจึงจะปลอดภัยทุกประการ
การติดแผ่นป้ายไม่ถูกตำแหน่ง เช่นติดที่กันชนด้านซ้าย หรือขวา
แต่ควรติดในตำแหน่งที่ชัดเจนป้ายไม่มีการดัดแปลงหรือทำให้เล็กลง
หากถูกจับกุมก็คุยกันดีๆพออนุโลมได้ ถ้าตำรวจท่านนั้นไม่..ฟัน...อย่างเดียว:P

ผู้เยี่ยมชม

อยากจำได้นะ แต่เจอตำรวจโบกทีไรลืมทุกที
Reference URL's