ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: อยากได้บอร์ดแบบ ChaiMe.net
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
อยากได้บอร์ดแบบ ChaiMe.net ครับขอหน่อยครับ

:D:D
ที่นี่เราใช้บอร์ดของ MyBB นะครับ สามารถโหลดฟรีได้จากเว็บ http://www.mybboard.net ครับ ส่วนเมนูภาษาไทยก็โหลดได้จากเว็บนี้เลยครับ
Nobita เขียน:ที่นี่เราใช้บอร์ดของ MyBB นะครับ สามารถโหลดฟรีได้จากเว็บ http://www.mybboard.net ครับ ส่วนเมนูภาษาไทยก็โหลดได้จากเว็บนี้เลยครับ

แล้วบอร์ดนี้ใช้เวอร์ชั่นไหนครับผมเห็นมีไห้เลือกตั้งเยอะ:P
ตอนนี้ตัวที่เราใช้กันอยู่เป็น version 1.2.9 ครับ แต่เร็วๆ นี้ก็คงจะ up เป็น 1.4 แล้วครับ กำลังปรับ Theme อยู่อ่ะครับ :P
Reference URL's