ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: การแนบไฟล์หรือแทรกภาพในกระทู้
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การแนบไฟล์ในกระทู้นั้น หลังจากที่เรา "Browse..." เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบแล้ว ต้องกด "แนบไฟล์" ด้วยนะครับ ดังภาพ

[attachment=70]

จะสังเกตเห็นว่ามีไฟล์ที่เราต้องการแนบปรากฎเป็นชื่อและขนาด พร้อมกับมีคำสั่ง "ลบ" และ "แทรกในกระทู้" ดังภาพ

[attachment=71]

คำสั่ง "แทรกในกระทู้" มีประโยชน์คือ ใช้ในการพิมพ์ข้อความสลับกับการแทรกภาพไปเรื่อยๆ โดยเมื่อเรากด "แทรกในกระทู้" ก็จะมีข้อความอัตโนมัติขึ้นมาว่า "[attachment=xxx]" ดังภาพ ซึ่งตำแหน่งนั้นก็คือตำแหน่งที่ภาพที่แนบจะแสดงขึ้นมานั่นเอง

[attachment=72]

สำหรับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีหน้าตาเหมือนกับกระทู้นี้ล่ะครับ
ทั้งนี้เครื่องมือเหล่านี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านกด "ตั้งกระทู้" หรือ "ตอบกระทู้" นะครับ หากตอบในกล่องแบบตอบอย่างรวดเร็ว จะไม่มีปุ่มเหล่านี้แสดงขึ้นมาครับ

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะโพสต์กรุณา "ดูตัวอย่าง" เพื่อตรวจทานความถูกต้องก่อนทุกครั้งนะครับ
ขอบคุณท่านที่แนะนำ ขอลองฝึกหัดทำดูก่อนนะ ขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดอีก
Reference URL's