ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมา ควรให้ความสำคัญถึงความพร้อมทั้งการเงินและสุขภาพ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
โดยทั่วไปช่วงที่คนเรามีชีวิตที่ราบรื่นปกติสุข ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้คิดเผื่อในเรื่อง วิกฤตด้านสุขภาพ เนื่องจากไม่คิดเผื่อไว้หรือบางทีก็คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวไป แต่อันที่จริงแล้วเรื่องนี้กลับไม่ใช่เรื่องที่คุณจะประมาทได้เลย เพราะความเสี่ยงของปัญหานี้ร้ายแรงกว่าที่คิด

โดยที่ปัญหาเรื่องนี้ได้สะท้อนถึงความประมาทของคนเราได้อย่างชัดเจนมาก เมื่อยามร่างกายเเข็งแรงดีปกติกลับไม่เตรียมพร้อมป้องกันความเสี่ยง แต่ยามเจ็บป่วยหนัก ทีนี้เงินเก็บออมก็ต้องถูกนำมาใช้เพื่อรักษาตัว แต่ที่หนักกว่านั้นก็คือ เมื่อเจ็บป่วยหนักก็ไม่สามารถทำงานหาเงินได้ กลายเป็นผลกระทบทับซ้อนที่แต่ละคนต้องระมัดระวังอย่างมาก และนี่คือผลเสียจากปัญหาดังกล่าวนี้

1.สูญเสียโอกาสในการหารายได้โดยปริยาย
ผลเสียที่เกิดขึ้นโดยทันที เมื่อคุณเกิดเจ็บป่วยหนักขึ้นมา

2.เงินออมที่ต้องนำมาใช้เพื่อรักษาตัวจำนวนมาก
เงินส่วนนี้จะถูกนำมาใช้จ่าย แน่นอนว่าเงินออมก็ลดลงเร็วกว่าที่คิด บางคนที่ป่วยหนักอาจถึงขั้นสูญเสียเงินออมทั้งชีวิตไปทั้งหมดเลย

3.ปัญหาสุขภาพจิตใจระหว่างรักษาตัวจากโรคร้าย
ยิ่งถ้าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหลายวัน ก็ยิ่งมีผลกระทบในสุขภาพจิตใจเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าเป็นโรคร้ายแรงอย่าง มะเร็ง ซึ่งต้องใช้เวลารักษานานหลายเดือน เรื่องนี้ก็ทำให้คนเครียดอย่างมากได้ สุขภาพจิตก็ทรุดโทรมลงไปอีก

4.การวางแผนอนาคตที่ล่าช้าลง
อย่างเช่น บางคนที่ตั้งใจเก็บเงินเพื่อวัยเกษียณเป็นอย่างดี แต่วันหนึ่งกลับมาเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงแบบนั้น นั่นจึงกลายเป็นผลเสียให้เงินเก็บวัยเกษียณก็ลดลงไปอีก แถมยังทำให้แผนที่วางเอาไว้คลาดเคลื่อนไปจากเดิมด้วยครับ

เพราะเหตุนี้ เราควรมีความคุ้มครองยามเจ็บป่วยร้ายแรงไว้ล่วงหน้า ล้วนสำคัญอย่างมากต่อชีวิตคนเราด้วย เราจึงอยากแนะนำให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมป้องกันความเสี่ยงเรื่องนี้ด้วย ประกันมะเร็ง เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการคุ้มครองให้กับคุณและครอบครัวเป็นอย่างดี แม้ยามเจ็บป่วยหนักก็ยังมีค่ารักษาที่คุ้มครองความเสี่ยงสุขภาพเข้ามาช่วยสมทบเสมอครับ
Reference URL's