ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: RS กับการมีผู้บริหารที่ดี พาองค์กรก้าวหน้า
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ถ้าคุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ได้ติดตามประวัติความเป็นมาของการเติบโตทางธุรกิจด้านความบันเทิงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่มาได้ในทุกยุคทุกสมัยจวบจนถึงปัจจุบันอย่างอาร์เอสจะพบว่า บริษัทอาร์เอสนั้นมีผู้บริหารที่ดีที่เป็นต้นแบบในการทำงานมาโดยตลอดซึ่งการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจความบันเทิงให้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย จะต้องแลกมาด้วยอะไรหลาย ๆ อย่าง หนึ่งในนั้นก็คือความทุ่มเทกำลังแรงใจจากผู้บริหารและพนักงานทุก ๆ คน เช่นนั้นวิธีในการเป็นผู้บริหารที่ดีของ RS และการเติบโตของ RS จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง

[Image: CEO_content-02-2000x1240.jpg]

มุ่งสู่การเติบโตและความก้าวหน้าของ RS ด้วยวิธีการเป็นผู้บริหารที่ดี

จากแนวคิดของบริษัท RS ที่ว่า “Passion to Win” แรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการที่จะสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้ผู้บริหารที่ดีจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิธีในการคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและยังเป็นวิธีการที่จะช่วยในการตอกย้ำเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งวิธีในการเป็นผู้บริหารที่ดีก็มีดังต่อไปนี้

ในส่วนแรกเราต้องเริ่มต้นจากวิธีการตั้งเป้าหมายให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ก็ควรจะเป็นเป้าหมายที่ก่อให้เกิดผลดีกับองค์กรหรือบริษัทนั้น ๆ ทั้งในระยะยาวแล้วจึงลงมือปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าหลาย ๆ คนนั้นจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่เมื่อมีการดำเนินงานไปตามแผนงานต่าง ๆ ก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือความคิดเพื่อให้องค์กรนั้นสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในส่วนนี้หลาย ๆ คนอาจจะเกิดความกังวลใจกับการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริหารที่ดีจะต้องสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่าเราจะสามารถทำให้เป้าหมายนั้นสามารถเป็นจริงได้

นอกเหนือไปจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วการสร้างแรงบันดาลใจก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์กรนั้นสามารถเดินทางไปสู่เส้นชัยที่มุ่งไว้ได้ การมีแรงบันดาลใจจะช่วยให้หลาย ๆ คนมองเห็นภาพความสำเร็จในอนาคตได้ดีขึ้น และยังช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านของการสื่อสารการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปันแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน

จากข้อมูลข้างต้นนี้เราก็จะพบว่าบริษัทชื่อดังอย่างอาร์เอสนั้นมีวิธีการและแนวความคิดดี ๆ ที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้บริหารที่ดีได้จริง ด้วยไม่ได้คำนึงถึงแต่เรื่องของจุดมุ่งหมายและความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าเท่านั้นแต่ยังใส่ใจและยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารกันภายในองค์กรจากหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อแบ่งปันความคิดแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทำงานเป็นทีม ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/การทำงานเป็นทีมเวิร์ค/
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท RS ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/

[Image: 400px-Rs-group-logo.svg.png]
Reference URL's