ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: เผยผลกระทบจากการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้น-ลง ที่คนกำลังผ่อนบ้านควรรู้
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การเป็นเจ้าของคอนโดหรือว่าโครงการบ้านสักหลังหนึ่งนั้นดูจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องการเงิน แต่สิ่งที่คุณจะต้องรู้ให้มากกว่าเดิมนั่นก็คือการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีการขึ้นและลงไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย เพราะการปรับดอกเบี้ยนโยบายคือสิ่งที่สร้างผลกระทบโดยตรงให้กับเจ้าของคอนโดและเจ้าของบ้านที่ยังคงผ่อนชำระกับธนาคารอยู่ ว่าแต่ผลกระทบนี้จะทำให้คุณจ่ายเยอะหรือจ่ายน้อย เรามาพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้พร้อมกัน

จะซื้อคอนโดหรือโครงการบ้านเดี่ยว ทำไมจะต้องรู้เรื่องว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายคืออะไร
ก่อนหน้านี้คุณอาจจะคิดว่าการซื้อบ้านใหม่ บ้านเก่ามือสอง หรือว่าบ้านเดี่ยว รวมไปถึงบ้านในโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดนั้นดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าห่วงเรื่องดอกเบี้ยสักเท่าไหร่ เพราะว่าปกติแล้วดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้านและคอนโดเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือเราเรียกได้ว่ายิ่งโปะเงินได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะทำให้ดอกเบี้ยนั้นลดลงตาม และยังช่วยเพิ่มโอกาสผ่อนบ้านหรือว่าคอนโดให้หมดไวด้วย แต่อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะการปรับดอกเบี้ยนโยบาย คือสิ่งที่มีผลกระทบต่อคนที่ซื้อบ้านและคอนโดโดยตรง

ผลกระทบจากการปรับดอกเบี้ยนโยบายลงของคนที่กำลังซื้อบ้านและคอนโด
อาจดูเป็นข่าวดีมากกว่าสำหรับการปรับดอกเบี้ยนโยบายลง เพราะการปรับดอกเบี้ยนโยบาย คือ การทำให้ลูกหนี้ที่ซื้อคอนโดได้รับประโยชน์เพราะด้วยอัตราดอกเบี้ยกลางที่ถูกปรับลงนั้น จะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายให้กับธนาคารเมื่อชำระหนี้ที่ขอสินเชื่อบ้านและคอนโดถูกปรับลงด้วย แม้ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อย แต่เมื่อนำมาคิดเงินในจำนวนหลักล้าน ก็ถือว่าช่วยให้คุณลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้หลายหมื่นบาทเลยทีเดียว

ผลกระทบจากการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นของคนที่กำลังซื้อบ้านและคอนโด
เมื่อไหร่ที่รัฐมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้น นั่นหมายความว่าจะทำให้ดอกเบี้ยที่คุณกู้สินเชื่อกับธนาคารมีอัตราที่สูงขึ้นตาม ผลที่ตามมาก็คือจะทำให้ภาระเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการชำระหนี้ของคุณสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้คุณต้องหาเงินเพิ่มเพื่อนำมาชำระดอกเบี้ยของธนาคาร อีกทั้งความสามารถในการชำระหนี้บ้านจัดสรรหรือคอนโดก็จะลดลง เพราะผู้คนขาดสภาพคล่องทางการเงิน

เห็นหรือไม่ว่าการปรับขึ้น-ลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี้จะทำให้คนที่เป็นเจ้าของคอนโดหรือคนที่กำลังซื้อบ้านด้วยวิธีการผ่อนชำระนั้นได้รับผลกระทบไม่น้อยเลบ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางธนาคารกลางแล้วว่าจะมีการปรับขึ้นหรือปรับลงในช่วงเวลาใด เพื่อทำให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของยูนิตหรือเจ้าของบ้านเอง ก็อย่าลืมที่จะวางแผนการเงินให้รอบคอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับดอกเบี้ยนโยบายนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับดอกเบี้ยนโยบาย ได้ที่นี่ https://www.sansiri.com/thai/คำแนะนำ/ดอก...ะโยชน์อะไร
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับดอกเบี้ยนโยบาย คือ ได้ที่นี่ https://www.sansiri.com/thai/คำแนะนำ/ดอก...ะโยชน์อะไร
Reference URL's