ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ฟื้นฟูเกาะเสม็ด
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล PTTGC ร่วมกับลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ โพลีเมอร์ จัดกิจกรรมฟื้นฟูเกาะเสม็ด ปล่อยปลาคืนสู่ทะเลหลังพากลุ่มลูกค้าเยือนอ่าวพร้าวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ เกาะเสม็ด จ.ระยอง

[Image: wp-samet27-300x199.jpg]

ติดตามอ่านบทความเกี่ยวกับการฟื้นฟูเกาะเสม็ดได้ที่ http://www.xn--l3cka3a5ap6c8a5f6c2a.com/
Reference URL's