ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ร่วมฟื้นฟู “เกาะเสม็ด” พร้อมชวนคนไทยกลับมาเที่ยว
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ตั้งแต่เกิดวิกฤติการณ์คราบน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณอ่าวพร้าว หมู่เกาะเสม็ด หมู่ 4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยจิตอาสาที่สละเวลาเข้ามาช่วยเก็บกู้คราบน้ำมันจนเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากนั้นยังมีจิตอาสาจากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมบนเกาะเสม็ดอีกมากมาย เช่น การเก็บขยะบริเวณชายหาด การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการเก็บกวาดทำความสะอาดศาลาการเปรียญบริเวณวัดเกาะเสม็ด ซึ่งทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ร่วมกับสถานีเดลินิวส์ทีวีนำจิตอาสาพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อตอบแทนสังคมและฟื้นฟูเกาะเสม็ดไปพร้อมกันด้วย

[Image: 479762-300x172.jpg]

โดยมี คุณสิริวรรณ พันธ์ปรีชากิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วย คุณสายฝน เหตระกูล รองผู้อำนวยการสถานีเดลินิวส์ทีวี คุณสุทธิ สังข์สุวรรณ์ รองนายก อบต.เพ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ อสม.เพ (เกาะเสม็ด) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตัวแทนจากพีทีที โกลบอล เคมิคอล ผู้ประกอบการร้านอาหาร และชาวบ้านบนเกาะเสม็ดเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปัดกวาดลานวัด และศาลาวัดร่วมกัน

[Image: 479764-300x172.jpg]

“หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อตอบแทนสังคมมาโดยตลอด ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการปลูกป่า การเก็บขยะบนชายหาด ในครั้งนี้ได้นำพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินร่วมกับชาวบ้านบนเกาะเสม็ดทำกิจกรรมทำความสะอาดศาลาวัด เก็บขยะ กวาดลานวัด ในวัดเกาะเสม็ดแห่งนี้ให้ดูสะอาดตา และถือว่าเป็นการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งทราบว่าที่วัดแห่งนี้นอกจากชาวบ้านที่อยู่บนเกาะเสม็ด ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ด้วย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต.เพ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ผู้ประกอบการร้านอาหาร และชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้” ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ระบุ

คุณสุทธิ สังข์สุวรรณ์ รองนายก อบต.เพ กล่าวว่า กิจกรรมที่ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้งสถานีเดลินิวส์ทีวี ที่มีแนวความคิดที่ดีมากที่จะช่วยกันทำนุบำรุงศาสนา และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งยังช่วยกันทำความสะอาดบริเวณลานวัดและศาลาวัด ซึ่งที่วัดแห่งนี้หลังออกพรรษา มีพระสงฆ์จำวัดที่วัดน้อย จึงทำให้บริเวณลานวัดมีเศษใบไม้ร่วงเกลื่อนกลาดพื้น รวมทั้งศาลาการเปรียญวัดที่มีฝุ่นจำนวนมาก พนักงานจิตอาสาของเดลินิวส์มาทำกิจกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์มาก ส่วนสาธารณูปโภคนั้น ทาง อบต.เพ ได้จัดสรรมายังวัดบนเกาะเสม็ดเต็มที่เพื่อให้พระสงฆ์ที่จำวัดแห่งนี้ รวมทั้งญาติโยมที่เข้ามาทำบุญได้ประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กล่าวว่า ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 คุณภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำ เช่น นำจิตอาสาดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล เก็บขยะตามชายหาดทะเล และในครั้งนี้ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และสถานีเดลินิวส์ทีวี ได้มาทำกิจกรรมบนเกาะเสม็ด โดยเฉพาะการทำสาธารณประโยชน์เก็บกวาดลานวัด ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ถือว่าเป็นประโยชน์ในการทำนุบำรุงศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาสักการบูชาตลอดทั้งวัน แต่ขาดจิตอาสาที่จะดูแลทำความสะอาด ซึ่งกล่าวง่าย ๆ ว่ามีแต่คนใช้ แต่ยังขาดคนรักษาทำความสะอาด

คุณสราวุธ วรรณประเสริฐ ผู้จัดการอ่าวพร้าวรีสอร์ท กล่าวว่า ณ วันนี้ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างหลั่งไหลเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว หลังจากภาครัฐได้ประกาศเปิดอ่าวอย่างเป็นทางการหลังตรวจสอบแล้วว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่การจองห้องพักยังถือว่าน้อยมากกว่าปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา แต่ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และสถานีเดลินิวส์ทีวีได้มาทำกิจกรรมบนเกาะเสม็ด ถือว่าเป็นการโปรโมตเกาะเสม็ด และยังมาช่วยทำนุบำรุงศาสนาบนเกาะเสม็ดอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และชาวบ้านบนเกาะเสม็ดเป็นอย่างมาก

นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศให้บริเวณอ่าวพร้าว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดเปิดบริการอย่างเป็นทางการ หลังตรวจสอบพบว่าค่าน้ำทะเลที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด กลับคืนสู่ภาวะปกติ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการนันทนาการ นอกจากนี้ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ยังคงร่วมมือกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าไปดูแล สำรวจและประเมินสภาพแวดล้อมระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 7 ด้าน ต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 1 ปี จนมั่นใจว่าระบบนิเวศกลับคืนสู่สภาวะปกติ และยังคงเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดและจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เว็บเดิมพันออนไลน์ SBBTH คือเว็บไซต์ผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์โดยตรง ให้บริการด้วยระบบออโต้ สมัครสมาชิก ฝาก และถอนรวดเร็วทันใจ ใน1-3 นาที มาพร้อมทีมงามที่มากระสบการณ์คอยให้บริการอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ยังมีการเดิมพันให้บริการไว้หลายรูปแบบ จากค่ายเกมดัง ไม่ว่าจะเป็นStar Vegas Pussy888 918Kiss Gclub Joker123 SlotXO SlotX Kickoffbet และ Ufabet และยังมีเกมใหม่อีก อย่างDreamtech Gaming Epicwin Mega888 Betway
Reference URL's