ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ทางแก้ไขปัญหาการเงินของครอบครัวคู่ชีวิตใหม่
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ปัจจุบันคนทั่วโลกต่างประสบปัญหาความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญต่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัวของเรา เเม้ว่าจะมีเรื่องเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์เข้าถึงผู้คนได้ง่ายแต่ช่องว่างระหว่างคนรวย กับ คนจน ก็เป็นเสียงสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมที่แต่ละประเทศต้องแก้ไขให้ลดลงเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะในเมืองไทยที่คนส่วนใหญ่มีฐานะที่ไม่ดี+มีปัญหาทางการเงินกันอย่างแพร่หลายมาก ซึ่งในคนที่มีความเสี่ยงทางการเงินหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตสร้างครอบครัวใหม่ของตัวเอง ได้สร้างชีวิตในฐานะคู่รักคู่ชีวิตแต่ก็เกิดปัญหาทางการเงินขึ้นมาจนได้ เพราะเหตุนี้การขาดแคลนการเงินตั้งแต่ต้นของชีวิตคู่ก็นับเป็นปัญหาใหญ่ที่น่ากลัวไม่ใช่น้อยเลย

ดังนั้นการวางแผนการเงินที่มั่นคงจริงจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากตัวเองและคนที่เรารักควรมีเวลาคุยปรึกษาหารือกัน คุยกันเรื่องอนาคตการเงินอย่างจริงจังแต่ไม่กดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้หาทางร่วมกันที่ดีในเรื่องการเงิน ช่วยกันเก็บออมส่งเสริมในด้านบวก โดยเฉพาะเรื่องเงินเก็บออมระยะยาวที่ทั้งสองฝ่ายควรเห็นตรงกันว่า ถึงเวลาที่ต้องเก็บเงินออมบ้างแล้วนะ นี่จึงคือทางที่ดีที่สุดทั้งได้ความสุขจากชีวิตคู่ที่ดี รวมถึงมีสุขภาพทางการเงินที่ไม่ขาดตกบกพร่องอีกด้วยครับ

เคล็คลับทางการแก้ไขปัญหาการเงินที่คู่ชีวิตใหม่ต้องรู้

1.เก็บออมเงินให้ได้อย่างน้อย 10-20% ต่อเดือน นับจากเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปแล้ว เพื่อสร้างเงินสำรองยามฉุกเฉินไปในตัวทั้งสามี-ภรรยา ควบคู่กันไป

2.อย่ามีหนี้สินต่างๆที่มากเกินไป และอยู่ห่างไกลจากหนี้นอกระบบให้มากที่สุด

3.ควรมีเงินกองกลางสำหรับครอบครัวตัวเอง โดยที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย

4.อย่าลืมให้ความสำคัญเรื่องระบบเงินบำนาญของตัวเองด้วย เก็บเงินส่วนนี้ไว้ใช้ช่วงตอนแก่เฒ่าด้วย

5.ถ้าหากครอบครัวของคุณเองมีเงินก้อนระยะยาวแล้ว โปรดกันเงินเก็บไว้ร้อยละ 10 เพื่อเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลยามฉุกเฉินในอนาคตไว้ด้วย

สำหรับคนที่อยากหาทางออกเรื่องการเงินในชีวิตคู่ให้ราบรื่น มาเริ่มต้นการเงินดีๆที่ประกันออมทรัพย์เพื่อสร้างส่งเสริมวินัยทางการเงินอย่างเหมาะสมและลงตัวทุกสถานการณ์ชีวิต แถมยังมีเงินเก็บสะสมให้เป็นรูปร่างและมีมูลค่าสูงอีกด้วยครับ
Reference URL's