ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: เทคนิคเคล็ดไม่ลับ เดินทางเป็นกลุ่มอย่างไร ให้ปลอดภัย
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: ------------------------------.jpg]

คัดเลือกเพื่อนร่วมทาง
คงเป็นเรื่องที่เสี่ยงพอสมควรหากเราตัดสินใจโพสต์ชักชวนออกทริป แล้วรับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาร่วมทริปเดินทางไกลๆ ด้วยกัน เพราะนอกจากเรื่องของความไว้ใจแล้ว เราไม่อาจทราบถึงสไตล์การขับขี่ของเขาได้ เช่น ถ้าหากเราไม่ได้เป็นหัวขบวน แต่ต้องมาคอยตามหัวแถวที่ขับขี่เร็วและอันตราย ทำให้เราต้องขี่เร็วและเสี่ยงมากขึ้น อย่างนี้ก็ถือว่าไม่โอเค

วางแผนขบวน
สำหรับสไตล์กับขับขี่ของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันกันเสียทั้งหมด ยิ่งเป็นกลุ่มใหญ่ยิ่งมีความหลากหลาย ทั้งสไตล์ และประสบการณ์ ดังนั้น แนวคิดที่ถูกต้องของการจัดขบวนคือการลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย และหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว โดยเราต้องคำนึงถึงคนที่ขับขี่ไม่เร็วมาก หรือมีประสบการณ์น้อยที่สุดเป็นกลุ่มแรก เพราะนักบิดกลุ่มนี้จะต้องได้รับการควบคุมให้อยู่ในขบวนอย่างปลอดภัย โดยต้องมีการทิ้งพื้นที่ให้พวกเขาได้ขับขี่ในแบบของตัวเอง ฉะนั้น ตำแหน่งที่ดีที่สุด คือ ช่วงกลางขบวน เพราะถ้าหากวางพวกเขาไว้ต้นขบวนก็จะถูกนักบิดที่มีความเร็ว หรือมีประสบการณ์มากกว่ากดดันจากข้างหลัง ซึ่งนั้นไม่ดีแน่หากพวกเขาถูกกดดันในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายอย่างนี้ แต่ก็เช่นกันหากปล่อยให้พวกเขาอยู่ท้ายขบวน โดยให้ทุกคนที่มีความเร็ว มีประสบการณ์มากกว่าอยู่ข้างหน้าหมด พวกเขาก็อาจจะตามไม่ทัน หรือที่แย่ไปกว่านั้นคือเมื่อพวกเขาคนใดคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหา ก็จะไม่มีใครในขบวนรู้ได้ หรืออาจจะต้องใช้เวลานานเพื่อขึ้นไปตามคนที่เหลือกลับมา ดังนั้น คอยดูแลให้พวกเขาอยู่กลางขบวนจะดีที่สุด

การขยับแซงในขบวน
หากถามว่าเราแซงปรับตำแหน่งในขบวนได้หรือไม่ คำตอบคือได้ ถ้าหากเส้นทางในตอนนั้นอยู่ในเงื่อนไขที่ดี เช่น ถนนโล่ง ไม่มีรถมากบนถนน ทัศนวิสัยชัดเจน ถนนไม่เป็นอันตรายเช่น มีน้ำขัง เป็นทราย หรือเป็นหลุ่มบ่อ เป็นต้น เพราะสิ่งที่ต้องระวังและทำความเข้าใจกันให้ดีก่อนออกเดินทางคือเรื่องของการเว้นระยะของรถแต่ละคัน ควรจะมีพื้นที่และเวลามากพอที่จะทำให้เพื่อนเห็นว่าเรากำลังต้องการจะแซงขึ้นไป โดยที่คนที่จะถูกแซงนั้นก็ต้องยอมให้ผ่านไปแต่โดยดี และอาจจะเพิ่มเติมด้วยการแสดงสัญลักษณ์ผายมือ หรือชิดซ้ายอีกเล็กน้อยเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ที่ต้องการแซงทราบว่าเราเห็นเขาแล้ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนการออกทริปทุกครั้ง เราอยากแนะนำให้เพื่อนๆ ทำประกัน มอเตอร์ไซค์ไว้ก่อน เพื่อให้ประกัน มอเตอร์ไซค์เป็นตัวคุ้มครองหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แต่หากทริปนั้นผ่านไปได้ด้วยดี อย่างน้อยๆ การทำประกัน มอเตอร์ไซค์ก็ทำให้คุณอุ่นใจได้ ใช่ไหมล่ะ ?
Reference URL's