ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ค่าส่วนกลางที่เราจ่ายไป นำไปใช้ทำอะไรบ้าง
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ค่าส่วนกลางที่เราจ่ายไป นำไปใช้ทำอะไรบ้าง

[Image: minimalist-living-room-design-with-armch...431269.jpg]

สำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักอาศัยประเภทคอนโด คำศัพท์หนึ่งที่ต้องได้ยินบ่อย ๆ คือค่าส่วนกลางที่ผู้เป็นเจ้าของร่วมทุกคนจำเป็นต้องจ่ายทุกปีให้มีสภาพน่าอยู่ น่าใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งหากเจ้าของร่วมคนใดไม่จ่ายก็มีบทลงโทษทางกฎหมายระบุไว้ด้วย ซึ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับคำนี้ให้มากขึ้น
Common area เป็นคำที่ใช้เรียกพื้นที่ส่วนกลางภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายตรงตัวว่าเป็นพื้นที่ทั่วไปซึ่งเจ้าของร่วมสามารถใช้ประโยชน์ได้ ตั้งแต่ทางเข้าโครงการ สวนในบริเวณต่าง ๆ ลานจอดรถ ลิฟต์ ไปจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร รวมถึงค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานรักษาความปลอดภัย และแม่บ้านด้วย และการมีเจ้าของร่วมกันหลายคนอย่างการอยู่อาศัยในคอนโด จำเป็นต้องมีตัวกลางคอยประสานงาน คอยจัดการให้การอยู่อาศัยของทุกคนเป็นไปได้อย่างสะดวกราบรื่น หน้าที่นี้จึงต้องดำเนินงานโดยกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเรียกว่านิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจะต้องเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและน่าไว้วางใจเข้ามาทำงาน สามารถบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง เพราะจะเป็นคนที่คอยจัดการเงินที่เราจ่ายไปด้วย
สำหรับใครที่คิดว่าไม่ค่อยได้อาศัยอยู่ในคอนโด ไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก Common area มากนัก จะไม่จ่ายค่าเงินส่วนกลางได้หรือไม่นั้น คำตอบคือไม่ได้ หากใครที่ซื้อคอนโดไว้เพื่อการลงทุนและคิดว่าผู้ซื้อหรือเช่าต่อจากเราจะมาใช้ส่วนกลางคอนโด การจ่ายค่าเงินส่วนกลางก็จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในด้านการลงทุนได้ง่ายขึ้น เพราะว่าผู้ซื้อต่อหรือผู้เช่าจะมั่นใจในระบบการดูแลรักษาของคอนโด
การทำตามกฎระเบียบข้อบังคับ เคารพสิทธิ์ของคนอื่น จ่ายค่าเงินส่วนกลางตามที่ทำสัญญากันไว้เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ เพราะหากเราไม่จ่าย ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทำให้เสียเวลามากขึ้น และอาจเสียเงินไปโดยไม่จำเป็น อย่าเป็นคนที่รู้สึกเสียดายอะไรที่เป็นเรื่องเล็กน้อย แลกกับปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เพราะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าอย่างแน่นอน
Reference URL's