ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: รีวิวหนัง Cold Fish 2010
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ความรุนแรงทางตรง ไม่ว่าจะเป็นการพูด กระทำ หรือถึงขั้นประทุษร้าย เป็นสิ่งที่เก็บกักซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจส่วนลึกของมนุษย์แทบทุกคน เราแค่ปกปิดหลงลืม ด้วยระบบการศึกษา การอบรมสั่งสอนเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมให้ได้ แต่บางครั้งเราก็ถูกกระตุ้นยั่วเร้าด้วยสิ่งใดก็ตามที่ทำให้ “ความรุนแรง” ที่เก็บกั้นปิดซ่อนไว้ภายในจิตใจถูกดึงออกมาจนแทบจะยับยั้งชั่งใจในการกระทำความรุนแรงเหล่านั้นไม่ได้

Cold Fish เป็หนังที่สะท้อนถึงความรุนแรงระหว่างการเก็บกั้นฝืนทน ก่อนที่มันจะระเบิดออกมาด้วยการถูกกระตุ้นยั่วเย้าอย่างรุนแรง ซึ่งเมื่อความรุนแรงปรากฎและส่งผลไปถึงคนที่ถูกใช้ความรุนแรงมันก็สืบสายโลหิตเป็นทอดๆ ความรุนแรงจึงเป็นเหมือนเชื้อไวรัสแบบหนึ่ง ที่เมื่อใครติดเชื้อเข้าแล้วก็พร้อมแพร่กระจายไปส่งต่อกันไปไม่มีอย่างสิ้นสุด จนสุดท้ายความรุนแรงจึงเป็นเป้าหมายของมันเอง โดยไม่จำเป็นที่มีเหตุผลให้เกิดความรุนแรงแต่อย่างใด

“พ่อ” ที่เปิดร้านขายปลาสวยงาม พยายามที่ทำให้ลูกสาววัยรุ่นและแม่เลี้ยงคนใหม่ หลังจากภรรยาตาย กลายเป็นครอบครัวชนชั้นกลางที่สวยงาม แต่การที่ลูกสาวไม่สามารถปรับตัวเข้ากับแม่เลี้ยงคนใหม่ ความอืมขรึมจึงเกิดขึ้นในครอบครัว พ่อได้แต่เก็บกั้น อดทน เพื่อรอคอยวันที่ทุกอย่างลงล็อกของมันไป แต่แล้วการพบเจอกับนักธุรกิจผู้ร่ำรวยที่ขายปลาสวยงามเหมือนกัน ก็เข้ามาทำให้ “พ่อ” ได้รู้จักกับอีกด้านของจิตใจที่รอเปิดเผยตัวของมันเองออกมา

Cold Fish เป็นอีกเรื่องที่สะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวญี่ปุ่นที่ส่งผลให้เกิดความรุนแรงระดับใหญ่ขึ้นๆไป จนน่าสยองพองเกล้า ตลกร้าย และบ้าคลั่ง

ดูหนังออนไลน์ Cold Fish ที่ Nungsub.com
Reference URL's