ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: 6 ทริค แต่งห้องนอนด้วยหลักฮวงจุ้ย
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
6 ทริค แต่งห้องนอนด้วยหลักฮวงจุ้ย
แม้ว่ายุคสมัยจะพัฒนาไปมากขนาดไหน แต่เรื่องโชคลางก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งใครที่มีบ้านเป็นของตัวเองจะต้องเคยศึกษาเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยมาบ้างอย่างแน่นอน บางบ้านก็ถึงจ้างหมอดูฮวงจุ้ยมาเพื่อความสบายใจของเจ้าของบ้าน วันนี้เราจะมาแนะนำ ฮวงจุ้ยห้องนอน ว่าควรจัดวางอะไรยังไงให้เกิดความสมดุล โดยอาศัยหลักการต่าง ๆ ดงนี้
1. ควรเครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยชิ้น หรือหากจำเป็นควรมีโต๊ะหรือเก้าอี้วางคั่นไว้ เพื่อไม่ให้เป็นตัวทำลายสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
2. ประตูห้องน้ำไม่ควรให้ตรงกับเตียงนอน เชื่อว่าอาจทำให้ปวดหลังได้
3. ควรวางเตียงนอนให้ห่างจากประตู เพื่อลดเสียงการเปิดปิดประตู
4. หัวเตียงไม่ควรหันไปทางทิศตะวันตก เพราะเป็นทิศเดียวกับศพ
5. หัวเตียงควรวางเยื้องกับประตู เพื่อให้การทำงานราบรื่น
6. โต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้า ควรจัดวางให้หันไปทิศทางที่เหมาะสม ไม่ควรใหก้ระจกอยู่ปลายเตียงนอน
คุณสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพห้องของคุณได้ บางครั้งอาจจะส่งผลต่อโชคลาภของคุณได้อีกด้วย
Reference URL's