ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ใจเรียกร้องVitamin sea ที่หาดกะตะ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 9730516986.jpg]
นั่งทำงานเหงาๆหงอยๆหมด passion ไปแต่ละวัน ทำให้ใจเราเรียกร้องที่จะออกไปท่องโลกว้างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน สถานที่ที่จะทำให้เราได้ผ่อนคลายความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหลายชั่วโมงในแต่ละวัน รวมถึงการเผชิญปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเครียดจากรถติด ข่าวสารบ้านเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองด้วย ปัญหาที่สะสมมาเหล่านี้ ทำให้เราอยากจะหนีออกไปที่ที่เราเกิดความสงบในจิตใจและได้ผ่อนคลายจากสิ่งต่างๆ

จุดหมายปลายทางที่อยากจะปลดปล่อยความเครียดนั้น คือ ทะเล แต่จะเป็นทะเลที่ไหนดีนะ? เพราะทะเลในประเทศไทยนั้นสวยทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นทะเลทางตะวันตก ตะวันออก หรือจะเป็นทะเลใต้ ที่ทีนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมความงามของธรรมชาติอย่างมากมาย และเมื่อนึกถึงจังหวัดภูเก็ต ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติหรือแม้กระทั่ง nightlife ย่านรวมตึกเก่าโบราณสไตล์ชิโน-โปรตุกีส ซึ่งจะพบกับเสน่ห์ของตัวอาคารที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ตกแต่งด้านหน้าอาคารด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอย่างสวยงาม มีร้านขายผ้าปาเต๊ะ ผ้าลูกไม้ ร้านกาแฟ โรตีมะตะบะ และอีกมากมายให้แวะกันอย่างจุใจ นอกจากนี้ยังสามารถเดินชมซุ้มโค้งแบบโรมัน บานหน้าต่าง ช่องแสงลวดลายเรขาคณิตยุคอาร์ตเดโคสุดสวย และยังมี นั่งเรือกอจ๊าน ชมป่าชายเลน "เรือกอจ๊าน" หรือ "เรือท้ายเป็ด" เป็นเรือสุดคลาสสิกที่สันนิษฐานว่าน่าจะนำมาใช้ในภูเก็ตพร้อมกับชาวจีนที่เข้ามาดูลู่ทางทำมาหากินในอดีต ซึ่งปัจจุบันนับว่าหาดูได้ยาก และมีในจังหวัดภูเก็ตเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยลักษณะของตัวเรือจะประกอบไปด้วยไม้ทั้งลำและใช้ชัน (ยางไม้ชนิดหนึ่ง) ในการยารอยต่อระหว่างพื้นไม้ ลำเรือจะมีขนาดเล็กสามารถรับน้ำหนักผู้โดยสารได้มากสุด 8 คน ขับเคลื่อนโดยใช้ผ้าใบและไม้พายยาว จึงทำให้เรือกอจ๊านกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นภูเก็ต และวัดฉลอง" หรือ "วัดไชยธาราราม" วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ "หลวงพ่อแช่ม" หรือ "พระครูวิสุทธิองศาจารย์ญาณมุณี" พระครูผู้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองภูเก็ต จากเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีของหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ส่วนหาดที่อยากให้ได้ไปพักผ่อนคือ หาดกะตะ ที่มีความสวยงามของธรรมชาติ น้ำทะเลสีฟ้าใสสวยงามและมีสถานที่พักที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เลือก ทั้งรีสอร์ท ภูเก็ต รีสอร์ท หาดกะตะ โรงแรม ภูเก็ต โรงแรม หาดกะตะ ที่ติดหาดกะตะที่พร้อมมอบความสะดวกสบายและการบริการอย่างเต็มที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักยังหาดกะตะ
Reference URL's