ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: กล้องถ่ายรูป เครื่องมือบันทึกความทรงจำ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
กล้องถ่ายรูป เครื่องมือบันทึกความทรงจำ
ภาพประทับใจ ในช่วงเวลาของชีวิตได้ถูกบันทึกไว้ในความทรงจำ และถ่ายทอดอารมณ์ผ่านภาพถ่าย ภาพบางภาพที่เราเคยเห็นมันจะอาจเลือนหายไปจากความทรงจำเราเมื่อกาลเวลาผ่านไป เพราะใจเราก็ไม่อาจจดจำทุกเรื่องราวทุกรายละเอียด แต่กล้องถ่ายรูปสามารถทำหน้าที่ในการเก็บบันทึกภาพความทรงจำต่างๆได้ ซึ่งกล้องถ่ายรูปดิจิตอล เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ช่วยให้มีภาพความทรงจำที่สวยงาม สามารถพกพาไปได้ทุกที่ คอยเก็บบันทึกภาพต่างๆ บริษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายภาพ จึงได้จัดโครงการ Academy นี้ขึ้น
นายสมชาย ครองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารร้านจำหน่ายกล้องและบริการด้านภาพถ่ายครบวงจร เล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายภาพและการใช้กล้องถ่ายรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจัดกิจกรรมสำหรับคนรักการถ่ายภาพ Photo Hut Academy ปี 4 ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ ในแบบต่างๆ อาทิ การถ่ายภาพแบบ Stop Action, การถ่ายภาพแนว Portrait, การถ่ายภาพเขียนไฟ ฯลฯ พร้อมเชิญนางแบบชั้นนำมาเป็นแบบสาธิตให้สมาชิกได้ฝึกฝนฝีมือการถ่ายภาพ เพื่อให้สามารถใช้กล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด
การถ่ายภาพนอกจากจะสร้างความสุขแล้วยังเป็นสิ่งสะท้อนในเรื่องการแบ่งปัน โดยเฉพาะภาพถ่ายที่สวยงามและมีความหมายที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจ หลายครั้งภาพถ่ายกลายเป็นสิ่งที่สอนหรือให้แง่คิดที่ดีต่อคนได้ เพราะภาพถ่ายไม่ใช่แค่แผ่นภาพแผ่นหนึ่งเท่านั้น แต่มันมีความหมาย ให้ความรู้สึกนึกคิดแก่คนมองเสมอ บางครั้งรูปถ่ายแค่รูปเดียวก็ทำให้เกิดความคิดมากมายทำให้นึกถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตที่ผ่านมาได้..... นี่คือเหตุผลที่ทำให้คนหลายคนหลงรักกล้องถ่ายรูปและการถ่ายภาพ
Reference URL's