ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: มาทำความรู้จักกับ MFGM สารอาหารสำคัญในน้ำนมแม่ ให้มากขึ้น
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: mothers-3389671__340.jpg]

mfgm คือ Milk Fat Globule Membrane เป็นเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันที่พบในน้ำนมแม่ ที่ประกอบไปด้วยโปรตีนและไขมันมากกว่า 150 ชนิด เป็นเยื่อหุ้มบาง ๆ ที่ห่อหุ้มอนุภาคไขมันหุ้มเส้นใยสมอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อหรือการสื่อสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทของสมอง

น้ำนมแม่นั้น มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อย หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วกับคำกล่าวที่มา น้ำนมแม่คือวัคซีนหยดแรกของเด็กทารก ซึ่งเป็นคำกล่าวที่แสดงถึง ประโยชน์นมแม่ ได้อย่างชัดเจนนั่นเพราะในน้ำนมแม่ประกอบไปด้วยสารอาหารสำคัญที่มีประโยชน์มากกว่า 200 ชนิด ทั้งโปรตีน วิตามินต่าง ๆ แร่ธาตุและกรดไขมันอย่างครบถ้วนที่มีส่วนช่วยเสริมสร้าง พัฒนาการเด็ก ทั้งในด้านของร่างกายและสติปัญญา

mfgm คือ สารช่วยให้การเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทสมองเร็วขึ้น ยิ่งเซลล์ประสาทมีการเชื่อมต่อกันเร็วมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้สมองเด็กเกิดการเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้น พัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญาดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์และมีสมาธิจดจ่อมากขึ้นตามไปด้วย

MFGM นอกจากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองแล้วยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์อีกด้วย จากงานวิจัยบางสถาบันพบว่าการส่งสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองที่มีประสิทธิภาพนี้มีผลเชื่อมโยงว่าทำให้เด็กมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่ก้าวร้าวและมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์สูงซึ่งถือเป็นพัฒนาการทางด้านอารมณ์หรือ EQ นั่นเอง

MFGM ที่มีอยู่ในนมแม่นอกจากช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองและอารมณ์แล้ว ประโยชน์นมแม่ ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างพัฒนาการของระบบร่างกายหลาย ๆ ด้านให้กับตัวลูกน้อย โดยน้ำนมแม่จะไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในกระเพาะอาหารของทารก โดยปกติธรรมชาติของทารกเมื่อแรกคลอดความสามารถในการดักจับหรือป้องกันสิ่งแปลกปลอมของร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ อาจเข้าสู่ร่างกายแล้วไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเกิดภูมิแพ้ได้ง่ายรวมทั้งน้ำย่อยในกระเพาะและลำไส้ยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ซึ่ง MFGM ในน้ำนมแม่นี้จะไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรตีนชนิดที่ไม่เกิดการแพ้ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันไปเคลือบกระเพาะและลำไส้ ทำให้ไม่เกิดอาการแพ้ รวมถึงช่วยให้ระบบขับถ่ายดีและช่วยป้องกันแบคทีเรียในลำไส้อีกด้วย
Reference URL's