ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ต้องเดินทางกะทันหัน ซื้อ ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ต้องเดินทางกะทันหัน ซื้อ ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี

ปัญหาสำคัญเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกะทันหัน สิ่งที่สร้างความกังวลที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่อง ‘การเตรียมตัว’ ซึ่งหากเป็นการเดินทางภายในประเทศก็คงไม่ต้องจัดเตรียมอะไรมากนัก นอกจากกระเป๋าเดินทางและวิธีการเดินทางที่มีให้เลือกมากมายทั้ง เครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์และรถยนต์ส่วนตัว แต่สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศอย่างกะทันหันแล้วล่ะก็ มีสิ่งที่ต้องเตรียมมากกว่าหลายเท่า เพราะการเดินทางเพียงอย่างเดียวที่สามารถใช้บริการได้คือ เครื่องบิน นอกจากนั้นยังต้องจัดการจองที่พักล่วงหน้า เตรียมเอกสารการเดินทางที่สำคัญอีกหลายอย่าง เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศในขณะนั้น และสุดท้ายคือ ซื้อประกันการเดินทาง ที่เหมาะสมสำหรับการเดินทาง

สำหรับข้อดีของการมีประกันภัยเดินทางติดตัวไว้เมื่อเดินทางไปต่างประเทศนั้น นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดทริปการเดินทางแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตในต่างแดนมากขึ้นด้วย เพราะผู้ถือกรมธรรม์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การย้ายโรงพยาบาลหรือย้ายกลับมารักษาตัวต่อในประเทศ ดังนั้นก่อนตัดสินใจว่า จะทำ ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี เพื่อให้เหมาะสมมากที่สุด ควรเลือกแผนประกันภัยที่ครอบคลุมการรักษาทุกกรณี โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านจนจบการเดินทาง มีการชดเชยที่เหมาะสมในกรณีเสียชีวิต สูญเสียดวงตา หรือทุพพลภาพและต้องมีเครือข่ายความร่วมมือหลายโรงพยาบาลทั่วโลกถึงจะเป็นแผนประภัยที่ดีและคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย

อย่างไรก็ตามข้อจำกัดสำคัญของผู้ที่ต้องเดินทางกะทันหันนั้นไม่ใช่เรื่องราคา แต่เป็นเรื่องของเวลาที่มีอย่างจำกัด ทำให้ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลกรมธรรม์และมีไม่น้อยที่เข้าใจว่าการซื้อประกันการเดินทางนั้นเหมือนกับการซื้อประกันทั่วๆ ไปที่ต้องใช้เวลาและเตรียมเอกสารสำคัญหลายอย่างเพื่อยื่นให้กับตัวแทนของบริษัทประกัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้เดินทางหลายคนเลือกที่จะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปโดยปริยาย ทำให้การเดินทางไปต่างประเทศนั้นปราศจากประกันการเดินทางซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก เพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาตัวหากเกิดเหตุการณ์เหนือคาดหมายทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

แต่ในความเป็นจริงแล้วประกันการเดินทางนั้นง่ายกว่าการทำประกันอื่น ๆ เพราะไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารให้ยุ่งยาก ถึงอย่างนั้นการตัดสินว่า ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี ที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศกะทันหัน ควรพิจารณาจากขั้นตอนในการดำเนินการเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ซิกน่า ประกันการเดินทางต่างประเทศ ประกันการเดินทางที่มีบริการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือและยังสามารถรับกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอีเมล์ได้เลยโดยไม่ต้องไปที่สำนักงาน ช่วยทำให้การทำประกันง่ายและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น เหลือเวลาไปจัดการเรื่องอื่นๆ ได้อย่างสบายใจ
Reference URL's