ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: คลิปสาว แป้ง TS 4 ฝากผลงาน น่ารักแอบเซ็กซี่ด้วยนะ ^_^
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
น้องแป้ง TS4 หลังจากที่ปล่อยซิงเกิลแรก "ผู้หญิงดีดี ไม่ทำกัน" เป็นเพลงที่ ตรง แรง และโดนใจใครหลายๆคนแล้วตอนนี้เธอยังแย้มๆว่าจะมีซิงเกิลที่ 2 เร็วๆนี้ซะด้วย ไงๆก็อย่าลืมติดตามผลงานน้องแป้งกันเยอะๆนะจ๊ะ

แป้งฝากซิงเกิลใหม่

http://www.youtube.com/watch?v=eKzcMRicLUg

รูปภาพน่ารักๆของสาวแป้ง

[Image: 656652-img-1360123526-1.jpg]
[Image: 656652-img-1360123526-2.jpg]
[Image: 656652-img-1360123526-3.jpg]
[Image: 656652-img-1360123526-4.jpg]
[Image: 656652-img-1360123526-8.jpg]
[Image: 656652-img-1360123526-9.jpg]
[Image: 656652-img-1360123526-10.jpg]
[Image: 656652-img-1360123526-11.jpg]
[Image: 656652-img-1360123526-12.jpg]
[Image: 656652-img-1360123526-15.jpg]
Reference URL's