ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: เปิดอบรมจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการเวลาเป็นของมีค่า ?ห้องครัวธรรมชาติ?
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม
โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การทำอาหารและขนมไทยหลากหลายชนิด อาทิ ซาลาเปา 3 ไส้, ปาท่องโก๋, สังขยาใบเตย-น้ำเต้าหู้, สเต็กหมู-ซุบข้น, น้ำสลัดเพื่อสุขภาพ
ซึ่งจะมีการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม, 1, 8, 15 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00-15.00 น.
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-437-7799 หรือ http://www.theprincessmothermemorialpark.org
น่าสนใจ.. ทำอาหารไม่เป็น น่าไปอบรมจัง
Case Ipad,Case Iphone
Reference URL's