ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: เงินด่วน สินเชื่อรถยนต์ รีไฟแนนซ์ ไม่ต้องมีคนค้ำ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
สินเชื่อรถ รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน ดอกเบี้ยพิเศษ 3.99% ต่อปี
รับวงเงินสูงสุด 20 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 100 % ของราคาประเมิน
บริการประเมินรถถึงบ้าน
บริการจัดการและวิเคราะห์ภาระหนี้
ไม่ต้องโอนเงินมาก่อน
ไม่ใช้เงินกู้นอกระบบ

จะกู้ไปลงทุน / ปิดหนี้ / บัตรเครดิต / บริหารสภาพคล่อง / ซื้อรถ / ใช้จ่ายส่วนตัว / ขยายกิจการ / การศึกษา / ปรับปรุงบ้าน / เจ็บไขได้ป่วย

เงื่อนไข
- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
- ระยะเวลาผ่อนชำระ 1 - 4 ปี กำหนดเองได้
- ผ่อนชำระครบ 12 เดือน ปิดบัญชีได้งวดที่ 13 โดยไม่คิดดอกเบี้ย
- วงเงิน 100,000 - 750,000 บาท
- ฟรีค่าธรรมเนียมกู้เงิน


คุณสมบัติ
- อายุ 21 - 65 ปี
- มีรถยนต์
- อายุการใช้งานรถยนต์ไม่เกิน 16 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์
- อยู่ กรุงเทพฯ หรือ ปริมณฑล
- ต่างจังหวัดมีขยายไปหลายจังหวัดแล้ว(ติดต่อสอบถาม)
- ส่งเอกสารทาง FAX หรือ E-Mail ทราบผล 1 วัน รับเงิน ภายใน 3 วัน
- พนักงานบริษัท อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
- เจ้าของกิจการ
# เปิดกิจการ 2 ปีขึ้นไป
# ไม่จดทะเบียน รับพิจารณา มีหน้าร้านทำได้


เอกสาร พนักงานบริษัท
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือนล่าสุด

เอกสาร เจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบจดทะเบียนการค้า
4. สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารน้อย อนุมัติง่าย ผ่อนสบายๆ
1 วันรู้ผล 3 วันรับเงิน

ติต่อสอบถามได้ที่
083-7117-006 เอ็ม

ส่งเบอร์ติดต่อมาได้ที่
saimonza@gmail.com
Reference URL's