ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ภูซาง....เส้นทางแห่งป่าหนาว..ดอยผาหม่นน้อย
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
สวัสดีครับ...โดยปกติแล้วส่วนตัวเป็นคนล่าทะเลหมอก ได้แรงบันดาลใจจากนิตยสาร อสท.
จึงได้เลือกเส้นทางไว้...ปลายปีนี้ต้องไปสัมผัสทะเลหมอกที่ดอยผาหม่นน้อยให้ได้..
ได้เพื่อนร่วมทริป...รวมคนขับแล้วแค่ 2 คน แต่ความมุ่งมั่นพวกเราจึงได้ออกเดินทาง
เพื่อสัมผัส...ทะเลหมอกที่...ภูซาง...เส้นทางแห่งป่าหนาว
[attachment=2674]
น้ำตกภูซาง น้ำตกอุ่น Unseen Thailand
[attachment=2675]
เราตัดสินใจ..พักที่บ้านพิทักษ์ไทยโฮมสเตย์ บ้านพิทักษ์ไทย โดยคุณจรัสเจ้าของให้การต้อนรับอย่างดีครับ อยู่บริเวณทางขึ้นภูชมดาวครับ
[attachment=2676]
เราตื่นนอนแต่เช้าตรู่ ออกเดินทาง 5.30น ขึ้นภูชมดาว หรือดอยผาหม่นน้อย เพื่อชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นกันครับ...ขอบอกว่าอากาศหนาวมากๆๆ 28 ธค. ที่เราไปกันครับ
[attachment=2677]
แสงสีทองยามเช้า...วันนี้เรามากันอยู่ที่นี้รวม 8 คนทั้งยอดดอย
มีผู้นำทาง 2 คน...พวกเรา 2 คน...และอีก 4 คน เป็นเพื่อนอีกกลุ่มที่มาพักที่โฮมสเตย์เดียวกันครับ
[attachment=2678]
คนน้อย...เราเลือกมุมได้ตามสบาย..ที่นี่เป็นยอดดอยของอุทยานแห่งชาติภูซาง เราสามารถมองเห็น บ้านเรือนของ อ.เชียงคำ จ.พะเยา อยู่ทางด้านขวา และด้านหน้าจะเป็นทิวทัศน์ของแผ่นดินลาว
[attachment=2679]
เพือนที่มาพัก โฮมสเตย์เดียวกันครับครับ
[attachment=2680]
ทิวทัศน์เหนือยอดภูชมดาว
[attachment=2681]
ทิวดอย...บวกกับแสงยามเช้า
[attachment=2682]
อีกมุม
[attachment=2683]
อุทยานแห่งชาติภูซาง มีพื้นที่ 178,049.62 ไร่ อยู่ในเขต อ.เทิง จ.เชียงราย อ.ภูซาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา อุทยานแห่งชาติภูซางเป็นอุทยานที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งทางภา๕เหนือตอนบน มีสถานที่สวยงามทางธรรมชาติมากมาย น้ำตกภูซาง บ่อซับน้ำอุ่น ถ้ำผาแดง
ไปเที่ยวตลาดค้าชายแดนไทย-ลาว ซึ่งจะเปิดเฉพาะวันที่ 10 และ 30 ของเดือน
ภาพสวยค่ะ ...
@พลายแก้ว เขียน:ภาพสวยค่ะ ...


ขอบคุณครับ หนาวแล้ว...ได้เวลาทัวร์ดอยกัน
แถวบ้านเรา วังน้ำเขียวก็น่าเพลิดเพลินไม่น้อยนะครับ
Reference URL's