ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ตื่นเต้น~เร้าใจ กับ"ล่องแก่ง กลางไพร" แก่งหินเพิง"@ปราจีนบุรี
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
ได้เวลาเทศกาลล่องแก่ง หินเพลิง แล้วจ้า
วันหยุดที่ผ่านได้มีโอกาสไป Survey ระดับน้ำที่แก่งหินเพลิงมา ก็เลยมีรูปมาฝากกันนิดหน่อย ...ที่เที่ยวใกล้กรุงค่ะ 1 ปีมีครั้ง ที่แก่งหินเพิง
[attachment=2605]
สำหรับเทศกาลล่องแก่งหินเพลิงประจำปี 2553 ก็เหมือนเดิมค่ะ เป็นประจำทุกปี คือช่วง เดือน กรกฎาคม จนถึง เดือนตุลาคม

เริ่มต้น ชิว ชิว ที่หน้าที่ทำการค่ะ
[attachment=2607]
อย่างที่บอกทริปนี้เรามาเดินไม่ได้มาล่องแก่ง
เดี๋ยวไปเช็คระยะทางแป๊บนึง ....OK แก่งหินเพิง 2.5 กม.จ้า
[attachment=2608]
ออกเดินทางกันเลย
[attachment=2609]
ระหว่างทาง เจอแก้งแฟนฉัน
[attachment=2610]

ชักเหนื่อย เดี๋ยวขอแวะพักแป๊บนึง จ๊า
[attachment=2611]
ไป่ต่อ ใกล้ถึงละ
[attachment=2614]
เดินช้าไปหน่อย นักท่องเที่ยวที่มาล่องแก่ง ไล่หลัง มาซะแล้ว
[attachment=2615]
ระยะทางประมาณ 2.5
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที ก็ถึงแล้วค่ะ ต้นน้ำล่องแก่ง ของ แก่งหินเพิง
[attachment=2616]
[attachment=2617]
ไปดูเค้าล่องแก่งกันหน่อยดีกว่า นั่นไง เริ่มแล้ว
[attachment=2623]
ล่องแก่งหินเพิง ใช้แพยางนั่งได้ประมาณ 8 -10 คน
ล่องในลำน้ำใสใหญ่ สภาพแก่งน้ำอยู่ในระดับ 3 -5
[attachment=2624]
การล่องแก่งสายนี้จุดเด่นอยู่ที่ตัวแก่งหินเพิงอันเป็นจุดเริ่มต้นของการล่องแก่ง ตัวแก่งหินเพิงมีลักษณะเป็นลานหินหักเท
ลื่นลงมาจนเกิดเป็นกระแสน้ำวนและเชี่ยวกราก
แต่ตอนนี้ลักษณะน้ำ ก็กำลังดีค่ะ ไมกและก็ไม่น้อย จน เกินไป
น่าจะ chill chill
[attachment=2625]
มาดูแก่งต่างๆ ที่ต้องล่องผ่านกันดีกว่า


*แก่งหินเพิง เป็นจุดเริ่มต้นของการล่องแก่ง ลักษณะหินของแก่งหินเพิง
เป็นแก่งยาวประมาณ 150 เมตร ในช่วงฤดูฝน เป็นสุดยอดของการล่องแก่ง ที่นี่

[attachment=2626]
ต่อไปก็
*แก่งผักหนามล้อม มีลักษณะเป็นวังน้ำขนาดใหญ่กระแสไหลวนไปมา

[attachment=2627]
ดูแล้ววนไป วนมาจริงๆ
แว๊กๆๆๆๆว๊ากๆๆๆๆ
[attachment=2628]
แก่งต่อไป
*แก่งวังบอน เป็นแก่งหินสั้น ๆ ยาวประมาณ 30 เมตร กระแสน้ำจะไหล
ลาดเอียงลงมาประมาณ 30 องศาผ่านชั้นหินและเกาะต่าง ๆ จากนั้นน้ำจะไหล
เอื่อย ๆ ลงมายังแก่งลูกเสือ
[attachment=2629]
*แก่งลูกเสือ มีลักษณะเป็นแก่งน้ำเล็ก ๆ มีร่องน้ำสามารถพายเรือยางผ่านไปได้
แต่ต้องระมัดระวังอันตรายจากกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา
[attachment=2630]
*แก่งวังไทร มีลักษณะเป็นแก่งหินกว้างประมาณ 50-60 เมตร ยาวประมาณ
150 เมตร ความกว้างของแก่งพอ ๆ กับแก่งลูกเสือ มีความลาดชันประมาณ
30 องศา กระแสน้ำจะไหลผ่านเกาะแก่งต่างๆ แล้วม้วนตัวเป็นวงคลื่น ต้องใช้
ทักษะความชำนาญในการพายเรือค่อนข้างสูง

แก่งนี้ท่าทางจะมันส์
[attachment=2631]
*แก่งงูเห่า ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าที่ ขญ.9 ถ้าปริมาณน้ำไม่มากนัก
จะแลเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ แต่ถ้าอยู่ในช่วงฤดูฝน กระแสน้ำ
จะไหลท่วมเกาะแก่งต่าง ๆ จนมีลักษณะคล้ายกับฝายกั้นน้ำ

[attachment=2632]
จากจุดเริ่มต้นเหนือแก่งหินเพิงลงมาจะผ่านแก่งวังบอน บริเวณนี้มีโขดหินสองฝั่งขวางกระแสน้ำอยู่ บีบให้กระแสน้ำเข้าหากัน
เป็นรูปตัววี และถ้าผ่านแก่งวังบอนมาได้ กระแสน้ำหลังแก่งวังบอนจะไหลย้อนทิศทางตรงนี้สามารถพักเรือบริเวณนี้ได้
ล่องเรือต่อมาจะพบกับแก่งลูกเสือ ซึ่งมีความสนุกสนานเร้าใจไม่แพ้แก่งหินเพิง และผ่านไปจนถึงแก่งวังไทร และ แก่งงูเห่า
ซึ่งเป็นแก่งสุดท้ายของการล่องแก่ง สายน้ำช่วงนี้แก่งวังไทรจะมีลักษณะเป็นคลื่นใหญ่ม้วนตัวขึ้นเป็นวง สร้างความตื่นเต้น
เร้าใจได้พอสมควร
[attachment=2633]
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ นี้ไม่รู้จะไปไหน ดี
ลองมาหาความสนุกตื่น เต้นเร้าใจได้นี่ค่ะ
หน่วยพิทักษ์ป่า ขญ.9 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี

ที่เที่ยวไม่ไกลกรุง ...แก่งหินเพิง
[attachment=2634]
เทศกาลล่องแก่งหินเพิง จัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม จนถึง ตุลาคม นะคะ
แล้วพบกันที่ ....แก่งหินเพิง เทศกาลล่องแก่งน้ำใส ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม พบกันใหม่ทริปหน้าจะพาไปเที่ยวไหน
ติดตามได้ที่นี่ ... แล้วพบกัน บ๊าย บาย
[attachment=2635]
Pages: 1 2
Reference URL's