ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ปัญหากระทู้ต้องรอ admin อนุมัติ (ไม่งั้นไม่โชว์)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
พอดีมือใหม่หัดลงค่ะ แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าไปเผลอตั้งค่าอะไรไว้

เวลาที่สมาชิกตั้งกระทู้ คนอื่นจะมองไม่เห็นเลย (นอกจาก admin)

แล้วต้องรอให้ admin มาอนุมัติเท่านั้น

แก้ไขอย่างไรคะ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีค่ะ

คงจะเป็นการตั้งค่า forum setting ซึ่งจะมีส่วนของ Moderation Options ให้เอาเครื่องหมายถูกออกทั้งหมดครับ จะได้ไม่ต้องรอ admin มาอนุมัติครับ

[Image: photos0009.png]
ขอบคุณค่ะ มีคนมาตอบด้วย

พอดีเล่นไปเล่นมามันก็ได้

สงสัยจะไปตั้งค่านั้นไว้จริงๆ

ขอบคุณ คุณ ComMan มากๆ ค่า

Reference URL's