ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: กูเกิล-อินเทล-โซนี่ ผนึกกำลังลุย GoogleTV
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[attachment=2481]

สื่ออเมริกันปูดข่าวรั่ว กูเกิลจับมืออินเทลลุยพัฒนาแพลตฟอร์ม Google TV บนผลิตภัณฑ์โซนี่ อ้างแหล่งข่าวนิรนามว่าแพลตฟอร์มนี้จะครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ทีวีโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณเซ็ตท็อปบ็อกซ์ (set-top box) รวมถึงเครื่องเล่นบลูเรย์ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโฆษณาของกูเกิลได้สบายขึ้นจากทีวีในห้องนั่งเล่น

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ระบุว่า กูเกิลนั้นได้ลงมือสร้างกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์รุ่นต้นแบบขึ้นมาแล้วในขณะนี้ ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) บนหน่วยประมวลผลอะตอม (Atom) จากอินเทล ภายในติดตั้งซอฟต์แวร์ Google TV ซึ่งจะทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ interface แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการออนไลน์นานาชนิดได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การเสิร์ช หรือการชมวิดีโอบนยูทูบ (Youtube)

ที่สำคัญ นิวยอร์กไทม์ย้ำว่า เว็บแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ออนไลน์ เช่น เกม หรือโปรแกรมเครือข่ายสังคมอื่นๆ จะสามารถทำงานบนทีวีได้ทั้งหมด

ไทมส์ระบุว่า โครงการเครื่องต้นแบบ Google TV นั้นเกิดขึ้นมานานหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่มีการแถลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า ทั้งกูเกิล อินเทล และโซนี่ ยังดึงเอาผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงรายใหญ่อย่างลอจิเทค (Logitech) เพื่อพัฒนารีโมททีวีที่มีคีย์บอร์ดขนาดจิ๋วในตัวด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยยกระดับความสะดวกสบายของทีวีอินเทอร์เน็ตในอนาคต

ปัจจุบัน ค่ายผู้ผลิตโทรทัศน์สีต่างเพิ่มคุณสมบัติการเล่นอินเทอร์เน็ตลงในโทรทัศน์สีจอบางแล้วในระดับค่อนข้างแพร่หลาย เนื่องจากค่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจของทีวีติดอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดบริการที่หลากหลายในอนาคตได้แบบไม่รู้จบ

ข่าวรั่วเรื่องชื่อพันธมิตรของโครงการ Google TV นี้เป็นข่าวที่ต่อเนื่องจากรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นอล ที่ระบุว่ากูเกิลจะเริ่มทดสอบกับเครือข่ายสมาชิกเคเบิลทีวีของ Dish Network แล้ว เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การทำดัชนีความนิยมรายการทีวีของผู้บริโภค ซึ่งเจอร์นอลได้อนุมานว่ากูเกิลจะหาทางทำธุรกิจโฆษณาบนทีวีติดอินเทอร์เน็ตด้วยบริการ Google TV Ads จากแพลตฟอร์ม Google TV นี้

ที่มา: http://www.manager.co.th
(Sat, 20 Mar 10 19:00)ComMan เขียน: [ -> ]สื่ออเมริกันปูดข่าวรั่ว กูเกิลจับมืออินเทลลุยพัฒนาแพลตฟอร์ม Google TV บนผลิตภัณฑ์โซนี่ อ้างแหล่งข่าวนิรนามว่าแพลตฟอร์มนี้จะครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ทีวีโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณเซ็ตท็อปบ็อกซ์ (set-top box) รวมถึงเครื่องเล่นบลูเรย์ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโฆษณาของกูเกิลได้สบายขึ้นจากทีวีในห้องนั่งเล่น

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ระบุว่า กูเกิลนั้นได้ลงมือสร้างกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์รุ่นต้นแบบขึ้นมาแล้วในขณะนี้ ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) บนหน่วยประมวลผลอะตอม (Atom) จากอินเทล ภายในติดตั้งซอฟต์แวร์ Google TV ซึ่งจะทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ interface แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการออนไลน์นานาชนิดได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การเสิร์ช หรือการชมวิดีโอบนยูทูบ (Youtube)

ที่สำคัญ นิวยอร์กไทม์ย้ำว่า เว็บแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ออนไลน์ เช่น เกม หรือโปรแกรมเครือข่ายสังคมอื่นๆ จะสามารถทำงานบนทีวีได้ทั้งหมด

ไทมส์ระบุว่า โครงการเครื่องต้นแบบ Google TV นั้นเกิดขึ้นมานานหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่มีการแถลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า ทั้งกูเกิล อินเทล และโซนี่ ยังดึงเอาผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงรายใหญ่อย่างลอจิเทค (Logitech) เพื่อพัฒนารีโมททีวีที่มีคีย์บอร์ดขนาดจิ๋วในตัวด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยยกระดับความสะดวกสบายของทีวีอินเทอร์เน็ตในอนาคต

ปัจจุบัน ค่ายผู้ผลิตโทรทัศน์สีต่างเพิ่มคุณสมบัติการเล่นอินเทอร์เน็ตลงในโทรทัศน์สีจอบางแล้วในระดับค่อนข้างแพร่หลาย เนื่องจากค่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจของทีวีติดอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดบริการที่หลากหลายในอนาคตได้แบบไม่รู้จบ

ข่าวรั่วเรื่องชื่อพันธมิตรของโครงการ Google TV นี้เป็นข่าวที่ต่อเนื่องจากรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นอล ที่ระบุว่ากูเกิลจะเริ่มทดสอบกับเครือข่ายสมาชิกเคเบิลทีวีของ Dish Network แล้ว เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การทำดัชนีความนิยมรายการทีวีของผู้บริโภค ซึ่งเจอร์นอลได้อนุมานว่ากูเกิลจะหาทางทำธุรกิจโฆษณาบนทีวีติดอินเทอร์เน็ตด้วยบริการ Google TV Ads จากแพลตฟอร์ม Google TV นี้

ที่มา: thaiasiacasino.com


ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน
Reference URL's