ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: รับสอนกวดวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยพี่จากวิศวะ จุฬา
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
รับสอนกวดวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี (ระดับอนุบาล ประถม ม.ต้น และม.ปลาย) และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยพี่จากวิศวะ (ไฟฟ้า) จุฬาฯ

สอนโดยเน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลย การเรียนรู้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องโดยน้องๆจะได้รับการปูพื้นฐานอย่างเป็นระบบจากระดับง่ายไปยาก และเมื่อน้องเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องแล้วพี่ก็จะให้น้องลองทำแบบฝึกหัดซึ่งรวบรวมมาจากข้อสอบเอ็นทรานซ์ในปีต่างๆ, ข้อสอบโควต้าของมหาวิทยาลัย, ข้อสอบทุนเล่าเรียนหลวง, ข้อสอบทุนก.พ., ข้อสอบโควต้าของแพทย์, ข้อสอบพรีเอ็นทรานซ์, ข้อสอบพรีโอลิมปิกและข้อสอบในระดับโรงเรียน คอร์สที่สอนมีการจัดเรียงลำดับเนื้อหาที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันตามหนังสือเรียน (สำหรับน้องที่เรียนตามแบบเรียน) และแยกตามกลุ่มของเนื้อหา(สำหรับน้องที่อาจารย์จัดเรียงเนื้อหาเอง) และแบบตะลุยโจทย์ เพื่อการสอบประจำภาคการศึกษา, สอบเลื่อนระดับชั้น, สอบเข้า ม.1 และม.4, สอบ PAT, สอบตรง และโควต้า ของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง มีเอกสารประกอบการเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ 083-430-4242 (พี่บอมบ์)หรือทาง e-mail : kaoey@hotmail.com

ความถนัดพิเศษ : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
สถานที่รับสอน : ตามแต่ตกลงกันครับ ทุกที่ที่รถไฟฟ้า BTS, MRT หรือรถเมล์วิ่งผ่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-430-4242 (พี่บอมบ์), 02-331-6712 (ถ้าเป็นเบอร์นี้อาจต้องฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้นะครับ)[/size]
e-mail : kaoey@hotmail.com
[/size]
Reference URL's