Forum Announcement: ปิดห้องซื้อขาย-แลกเปลี่ยนชั่วคราว
Sat, 07 Apr 12, 19:00
ปิดห้องซื้อขาย-แลกเปลี่ยนชั่วคราว
สืบเนื่องจากปัจจุบันเว็บไซต์ของเราได้มีการโพสต์ข้อความต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมากมาย โดยเฉพาะในห้องซื้อขาย-แลกเปลี่ยนที่มีการโพสต์ข้อความซ้ำๆ (spam) จนทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่อาจจะเกิดความรำคาญ และเริ่มจะผิดวัตถุประสงค์ของเว็บเราที่จะเน้นไปในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลัก

จึงขอปิดให้บริการห้องซื้อขาย-แลกเปลี่ยนชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิกท่านนี้ ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้